Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Scrisorile de garantie bancara asigura derularea afacerilor dintre parteneri in conditii de siguranta si incredere.

Derularea relatiilor de afaceri dintre parteneri in conditii de siguranta si incredere

Onorarea la timp a obligatiilor asumate prin contractul comercial

Garantii flexibile

Vizualizarea situatiei financiare si a operatiunilor pe contul curent/card prin serviciile de Internet Banking si Mobile Banking

 

Instrumente in LEI, EUR sau USD pentru:

 • garantarea participarii la licitatii
 • garantarea bunei executii a unui contract
 • garantarea restituirii avansurilor incasate
 • garantarea platii catre furnizori
 • garantarea taxelor vamale
 • garantarea suspendarii/neinceperii procedurii de executare silita pentru neplata obligatiilor fiscale (exclusiv in LEI)
 • garantie globala pentru operatiuni de tranzit comun/comunitar

Destinat urmatoarelor categorii de clienti:

 • regii autonome, societati nationale, companii nationale si multinationale
 • societati comerciale cu capital de stat si/sau privat
 • societati comerciale cu capital integral strain sau mixt
 • societati agricole cu personalitate juridica
 • autoritati ale administratiei publice locale
 • asociatii familiale
 • persoane fizice autorizate (inclusiv cele care presteaza activitati liberale)
 • fundatii si alte organizatii non profit
 • institutii financiare si de credit (in limitele legii)
 • asociatii de proprietari si alte forme de asociere prevazute de lege
 • institutii de cercetari, organizatii sindicale
 • alte categorii de clienti (inclusiv nerezidenti), in conditiile legii

Valoarea scrisorii de garantie bancara se stabileste de comun acord cu clientul, in functie de contractul la care se refera garantia, fara a depasi expunerea maxima pe un singur debitor si constand intr-o suma de bani fixa pe care Banca se obliga sa o plateasca beneficiarului garantiei

Durata de valabilitate este perioada de timp in care beneficiarul garantiei poate cere excutarea garantiei si care:

 • se stabileste de comun acord cu clientul in functie de contractul la care se refera garantia
 • termenul poate fi cu sau fara clauza de prelungire. Prelungirea trebuie aprobata de Banca cu cel putin 15 zile inainte de expirarea valabilitatii initiale. Scrisorile pentru garantarea suspendarii/neinceperii procedurii de executare silita pentru neplata obligatiilor fiscale trebuie sa aiba valabilitatea de minim 6 luni

Garantii: orice garantii sau mix de garantii dintre cele acceptate de Banca

 

Descarca:

Documente necesare


Ai nevoie de mai multe informatii?

Contacteaza-ne!