Eliminarea riscului legat de neonorarea obligatiilor asumate prin contractul comercial

Asigura derularea afacerilor dintre parteneri in conditii de siguranta si incredere

Solutionarea rapida a Cererii de credit

Garantii flexibile

Vizualizarea situatiei financiare si a operatiunilor pe contul curent/card se pot realiza utilizand serviciile de Internet Banking si Mobile Banking asigurate de Banca

Destinatii eligibile:
- garantarea participarii la licitatii
- garantarea bunei executii a unui contract
- garantarea restituirii avansurilor incasate
- garantarea platii catre furnizori
- garantarea taxelor vamale
- garantarea suspendarii/neinceperii procedurii de executare silita pentru neplata obligatiilor fiscale
- garantie globala pentru operatiuni de tranzit comun/comunitar

Clienti eligibili
- regii autonome, societati nationale, companii nationale si multinationale
- societati comerciale cu capital de stat si/sau privat
- societati comerciale cu capital integral strain sau mixt
- societati agricole cu personalitate juridica
- autoritati ale administratiei publice locale
- asociatii familiale
- persoane fizice autorizate (inclusiv cele care presteaza activitati liberale)
- fundatii si alte organizatii non profit
- institutii financiare si de credit (in limitele legii)
- asociatii de proprietari si alte forme de asociere prevazute de lege
- institutii de cercetari, organizatii sindicale
- alte categorii de clienti (inclusiv nerezidenti), in conditiile legii

Valoarea scrisorii de garantie bancara: se stabileste de comun acord cu clientul in functie de contractul la care se refera garantia dar nu poate depasi expunerea maxima pe un singur debitor si reprezinta o suma de bani fixa pe care Banca se obliga sa o plateasca beneficiarului garantiei.

Valuta:  LEI, EUR, USD. SGB pentru suspendarea/neinceperea procedurii de executare silita pentru neplata obligatiilor fiscale se acorda exclusiv in lei.

Durata de valabilitate a SGB este perioada de timp in care beneficiarul garantiei poate cere excutarea garantiei si care:
- se stabileste de comun acord cu clientul in functie de contractul la care se refera garantia;
- termenul poate fi cu sau fara clauza de prelungire. Prelungirea trebuie aprobata de Banca cu cel putin 15 zile inainte de expirarea valabilitatii initiale. Scrisorile pentru garantarea suspendarii/neinceperii procedurii de executare silita pentru neplata obligatiilor fiscale trebuie sa aiba valabilitatea de minim 6 luni.

Garantii: orice garantii sau mix de garantii dintre cele acceptate de banca