Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Obtinerea finantarilor in lei, fara asumarea de catre client a riscului valutar

Conditii de dobanda extrem de avantajoase

Fara plata comisioanelor de analiza, acordare si rambursare anticipata

Asistenta gratuita in cadrul Birourilor de consiliere clienti dedicate IMM-urilor si sprijinirii proiectelor de accesare  fonduri europene din fiecare judet

Sprijin pentru identificarea celei mai potrivite solutii de finantare

Accesul facil la finantari pe termen mediu

Maturitati adaptate nevoilor fiecarui client in functie de specificul activitatii desfasurate

Garantii flexibile, inclusiv garantii acordate de FNGCIMM de pana la 80% din valoarea creditului

Modalitati de rambursare flexibile adaptate in functie de specificul activitatii clientului

Vizualizarea situatiei financiare se poate realiza utilizand serviciile de Internet-Banking asigurate de banca

Destinatia creditului:
- realizarea de investitii in vederea dezvoltarii afacerilor IMM-urilor, sumele fiind utilizate numai pentru efectuarea cheltuielilor in conformitate cu planul de investitii, respectiv pentru achizitionarea de active fixe corporale (terenuri legate de realizarea investitiei, cladiri, echipamente, IT, sectorul constructii si activitati profesionale, stiintifice si tehnice etc.) si necorporale (patente, marci inregistrate etc.) in conditiile Programului.

Clienti eligibili: IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004.

Prin intreprindere se intelege orice forma de organizare a unei activitati economice, autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca activitati de productie, comert sau prestari servicii, in scopul obtinerii de venituri, in conditii de concurenta, respectiv: societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societati cooperative, persoane fizice autorizate, intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale si intreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozitiilor legale in vigoare, asociatii, fundatii, cooperative agricole si societati agricole, care desfasoara activitati economice.

Sunt considerate eligibile si cabinetele medicale infiintate in baza Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 (republicata).

Perioada de creditare:  maximum 7 ani

Perioada de gratie: maximum 1 an

Perioada de tragere: se va stabili de Banca de comun acord cu clientul si va fi inscrisa in contractul de credit.

Valoarea creditului: maximum 85% din valoarea totala a investitiei, pana la maximum echivalentul a 300.000 CHF, respectiv maximum 1.098.480 lei pentru creditele acordate in baza plafonului initial si maximum 1.279.680 lei pentru creditele acordate in cadrul plafonului suplimentar

Contributie proprie: minimum 15% din valoarea proiectului

Valuta: lei

Dobanda: ROBOR 6M + 1%

Comisioane specifice
- comision de administrare credit: 0,5% perceput din valoarea creditului, retinut la tragerea creditului;
- comision analiza: 0%;
- comision de acordare: 0%;
- comision de rambursare anticipata: 0%.

Garantii: Garantie emisa de FNGCIMM pentru maximum 80% din valoarea creditului, si/sau orice garantie sau mix de garantii dintre cele acceptate de Banca, inclusiv bunuri ce urmeaza a fi achizitionate in cadrul Programului.

Rambursarea creditului
- scadentele pot fi stabilite, de comun acord cu clientul, lunar, trimestrial sau semestrial, in functie de specificul activitatii fiecarui client.

Programul intra sub incidenta regulii privind ajutoarele de minimis.