Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.
Obtinerea unei finantari in valuta/ lei pe termen mediu si lung in conditii de dobanda avantajoasa si garantii flexibile

Sustinerea IMM-urilor/ intreprinderilor cu capitalizare de piata medie in ceea ce priveste crearea/ pastrarea locurilor de munca pentru tineri, precum si stimularea cresterii profesionale a acestora prin acordarea de finantari cu dobanda cu cel putin 0,1 p.p. sub nivelul dobanzii practicate de Banca pentru produsele BEI

Sprijin pentru identificarea celei mai potrivite solutii de finantare;

Se accepta si finantarea start-up-urilor

Se finanteaza si intreprinderile autonome cu pana la 3.000 salariati

Rambursarea creditului la scadente care pot fi stabilite, de comun acord cu beneficiarul, in functie de specificul activitatii sale: lunar, trimestrial sau semestrial

Finantarea investitiilor mari (costul total al proiectului de pana la 25 mil. Euro)

Posibilitatea utilizarii creditului pentru finantarea proiectelor de accesare fonduri europene

Acordarea gratuita de informatii specifice managementului fondurilor europene post-aderare

Constituirea garantiilor se poate efectua progresiv, pe masura efectuarii tragerilor din credit

Se pot constitui drept garantie si bunurile achizitionate/ realizate din fonduri europene, pentru programele operationale care permit acest lucru

Suport pentru solutionarea  problemelor aparute in oricare din fazele proiectului

Posibilitatea utilizarii serviciului de Internet Banking asigurat de Banca
Destinatia creditului
Finantarea proiectelor de investitii conform codurilor CAEN eligibile;
Se pot finanta din surse BEI si credite pentru proiecte de accesare Fonduri Europene.

In cazul creditelor pentru fonduri europene acordate din surse BEI, valoarea contractului de imprumut si a potentialelor subventii UE nu poate depasi 100% din costul investitiei (definit drept costul total al proiectului), in nici un moment.

Clienti eligibili:
IMM-uri autonome definite conform Legii Nr. 346/ 2004cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv acele intreprinderi care realizeaza cumulativ urmatoarele conditii: 
- au un numar anual de salariati sub 250
- realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate.
- o intreprindere este o entitate angajata intr-o activitate economica, indiferent de forma legala de constituire. Sunt eligibile companiile constituite ca si societati comerciale cu raspundere limitata, societati pe actiuni, PFA, Intreprinderi individuale, Intreprinderi Familiale.

Pentru acordarea de credite companiilor ce dezvolta proiecte cu personal tanar este necesar ca acestea sa indeplineasca si una din urmatoarele conditii:
- IMM-urile au un angajat/ intentioneaza sa angajeze 1 tanar (5 tineri in cazul companiilor cu capitalizare de piata medie) in ultimele/ urmatoarele 6 luni, sau
- Compania este detinuta (peste 50%) de o persoana tanara sau administratorul acesteia este o persoana tanara, sau
- Compania ofera training vocational pentru tineri sau stagiu/ programe de training pentru tineri, sau
- Compania are un acord de cooperare activa cu un colegiu tehnic sau scoala sau universitate de angajare a tinerilor. Un tanar este definit ca fiind o persoana intre 15 si 25 de ani la data la care beneficiaza de angajare/ training/ stagiu.

Perioada de creditare: min. 2 ani - max. 12 ani; termenul de creditare nu va putea depasi durata de viata economica si tehnica a proiectului.

Perioada de gratie: max. 4 ani (va fi corelata cu perioada de implementare a proiectului si perioada de creditare)

Perioada de tragere: Se va stabili de Banca de comun acord cu clientul si va fi inscrisa in contractul de credit.

Valoarea creditului: max. 100% din costul eligibil al proiectului de investitii (costul total al proiectului nu va depasi echivalentul a 25 mil EUR). Valoarea creditului nu va depasi suma de 12,5 mil EUR sau echivalent.
Investiţiile mari (pentru care costul total al proiectului depaseste 25 mil. Eur) pot fi uneori compuse din mai multe parti independente. Daca fiecare parte este viabila economic si tehnic prin ea insasi si nu depinde de realizarea altei faze, BEI poate finanta fiecare parte separat, daca respectivul cost al investitiei este sub 25 mil. Eur. Valoarea finantarii BEI aferente nu poate depasi 50% din costul investitie fiecarei parti.

In cazul acordarii unui credit pentru companiile ce dezvolta proiecte cu personal tanar, valoarea creditului nu va depasi suma de 5 milioane de EUR, insa clientul poate accesa pe produsul standard diferenta de pana la maxim 12,5 mil. EUR. Dobanda pentru noua componenta cu personal tanar este cu cel putin 0,1 p.p. sub nivelul dobanzii practicate de Banca pentru produsele BEI.

Contributia proprie: min. 15% din valoarea totala a proiectului de investitie.

Valuta: EURO/LEI

Garantii: Orice garantie sau mix de garantii dintre cele acceptate de Banca

Rambursarea creditului: Scadentele pot fi stabilite, de comun acord cu clientul, lunar, trimestrial sau semestrial, in functie de specificul activitatii fiecarui client.
 
Obtinerea unei finantari in valuta/lei in conditii de dobanda avantajoasa si garantii flexibile

Sustinerea IMM-urilor/intreprinderilor cu capitalizare de piata medie in ceea ce priveste crearea/ pastrarea locurilor de munca pentru tineri, precum si stimularea cresterii profesionale a acestora prin acordarea de finantari cu dobanda cu cel putin 0,1 p.p. sub nivelul dobanzii practicate de Banca pentru produsele BEI

Se accepta si finantarea start-up-urilor

Acordarea gratuita de informatii specifice managementului fondurilor europene post-aderare

Constituirea garantiilor se poate efectua progresiv, pe masura efectuarii tragerilor din credit

Se pot constitui drept garantie si bunurile achizitionate/ realizate din fonduri europene, pentru programele operationale care permit acest lucru

Posibilitate de rambursare permanenta, pe toata perioada de valabilitate a liniei de credit

Posibilitatea utilizarii serviciului de Internet Banking asigurat de Banca
Destinatia creditului
- Finantarea capitalului de lucru (linie revolving);
- Se pot acorda credite din surse BEI si pentru proiecte de accesare Fonduri Europene.

Clienti eligibili:IMM-uri autonome definite conform Legii Nr. 346/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv acele intreprinderi care cumulativ urmatoarele conditii: 
- au un numar anual de salariati < 250;
- realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate.
- o intreprindere este o entitate angajata intr-o activitate economica, indiferent de forma legala de constituire. Sunt eligibile companiile constituite ca si societati comerciale cu raspundere limitata, societati pe actiuni, PFA, Intreprinderi individuale, Intreprinderi Familiale.

Pentru acordarea de credite companiilor ce dezvolta proiecte cu personal tanar este necesar ca acestea sa indeplineasca si una din urmatoarele conditii:
- IMM-urile au un angajat/ intentioneaza sa angajeze 1 tanar (5 tineri in cazul companiilor cu capitalizare de piata medie) in ultimele/ urmatoarele 6 luni, sau
- Compania este detinuta (peste 50%) de o persoana tanara sau administratorul acesteia este o persoana tanara, sau
- Compania ofera training vocational pentru tineri sau stagiu/ programe de training pentru tineri, sau
- Compania are un acord de cooperare activa cu un colegiu tehnic sau scoala sau universitate de angajare a tinerilor. Un tanar este definit ca fiind o persoana intre 15 si 25 de ani la data la care beneficiaza  de angajare/ training/ stagiu.

Perioada de creditare:  24 luni, cu posibilitate de prelungire pe noi perioade de 12 luni (dar nu mai tarziu de data  rambursarii de catre CEC Bank a ultimei transe din imprumut catre BEI).

Perioada de tragere: Linia pentru capital de lucru va functiona in sistem revolving. Nu se accepta plati in numerar. Pana la realizarea primului rulaj clientul va prezenta documente justificative.

Valoarea creditului: Va fi stabilita in functie de ciclul normal de activitate si nu va depasi  suma de 12,5 mil EUR. In cazul acordarii unui credit pentru companiile ce dezvolta proiecte cu personal tanar, valoarea creditului nu va depasi suma de 5 milioane de EUR, insa clientul poate accesa pe produsul standard diferenta de pana la maxim 12,5 mil. EUR.  Dobanda pentru noua componenta cu personal tanar este cu cel putin 0,1 p.p. sub nivelul dobanzii practicate de Banca pentru produsele BEI.

Valuta: EURO/LEI

Garantii: Orice garantie sau mix de garantii dintre cele acceptate de Banca.

Rambursarea creditului: Posibilitate de rambursare permanenta, pe toata perioada de valabilitate a
plafonului de credit aprobat, la solicitarea scrisa a clientului transmisa Bancii in conformitate cu prevederile contractuale sau, dupa realizarea primului rulaj,prin debitarea automata a sumelor disponibile in contul curent/conturile curente, sens in care Clientul mandateaza expres Banca pentru efectuarea operatiunii de debitare a contului curent.
Obtinerea unei finantari in valuta/lei pe termen mediu si lung in conditii de dobanda avantajoasa si garantii flexibile

Sprijin pentru identificarea celei mai potrivite solutii de finantare

Rambursarea creditului la scadente care pot fi stabilite, de comun acord cu beneficiarul, in functie de specificul activitatii sale: lunar, trimestrial sau semestrial

Posibilitatea utilizarii creditului pentru finantarea proiectelor de accesare fonduri europene

Finantarea investitiilor mari (costul total al proiectului de pana la 25 mil. Euro)

Acordarea gratuita de informatii specifice managementului fondurilor europene post-aderare

Constituirea garantiilor se poate efectua progresiv, pe masura efectuarii tragerilor din credit

Se pot constitui drept garantie si bunurile achizitionate / realizate din fonduri europene, pentru programele operationale care permit acest lucru

Suport pentru solutionarea  problemelor aparute in oricare din fazele proiectului

Consultanta gratuita in ceea ce priveste pregatirea documentatiei de accesare a creditului de catre Autoritatile Publice Locale

Posibilitatea utilizarii serviciului de Internet Banking asigurat de banca.
 
 
 
Destinatia creditului
- finantarea proiectelor de investitii
- se pot acorda din surse BEI si credite pentru proiecte de accesare Fonduri Europene.

Clienti eligibili
Sectorul public, definit ca institutiile statului, autoritati publice locale sau regionale, institutii sub autoritatea statului, asociatii formate din una sau mai multe autoritati de stat etc.

Institutii sub autoritatea statului reprezinta orice organism:
- infiintat cu un scop specific de sprijinire a interesului general;
- avand personalitate juridica;
- finantate in cea mai mare parte de catre stat, autoritati publice locale sau regionale sau supuse supervizarii  acestor institutii sau avand consiliul de administratie, conducere sau supervizare cu mai mult de jumatate din membri numiti de catre stat, autoritati publice locale sau regionale sau alte institutii guvernate de autoritatea publica.

Perioada de creditare: max. 15 ani

Perioada de gratie: max.  5 ani

Perioada de tragere: se va stabili de Banca de comun acord cu clientul si va fi inscrisa in contractul de credit.

Valoarea creditului
- maximum 50% din costul eligibil al proiectului de investitii;
- valoarea proiectului va fi cuprinsa intre 40.000 si 25 mil EUR;
- in cazul in care beneficiarul final are un proiect finantat prin mai multe banci, atunci valoarea cumulata a finantarilor din surse BEI nu va depasi 50% din costul proiectului;
- TVA nu poate fi inclusa in calculul costului de proiect;
- in cazul acordarii unui credit pentru implementarea proiectelor de fonduri europene, valoarea creditului din surse BEI impreuna cu potentialul grant UE nu vor depasi 90% din costul total al proiectului.

Contributia proprie a clientului reprezinta minim 15% din valoarea totala a proiectului de investitie.

Valuta: EURO / LEI

Garantii: Orice garantie sau mix de garantii dintre cele acceptate de Banca.

Rambursarea creditului: scadentele pot fi stabilite, de comun acord cu clientul, lunar, trimestrial sau semestrial, in functie de specificul activitatii fiecarui client.