Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

1. Modificarea scadentei si/sau a sumei de plata a uneia/mai multor rate de credit in sold fara a se depasi durata initiala de acordare a creditului

Conditii de aplicare:
- persoanelor juridice care inregistreaza sume restante de principal/dobanzi pentru creditele aflate in derulare la CEC Bank;
- situatia financiara nu ii mai permite plata obligatiilor asumate prin contractul de credit, asa cum au fost ele stabilite initial;
- au fost identificate posibilitati certe de rambursare la alte termene si in alte sume.

Avantaje:
- se poate acorda o perioada de gratie de pana la 12 luni, perioada in care clientul poate plati numai dobanzile si comisioanele aferente;
- sumele restante inregistrate pot fi incluse in soldul creditului;
- la solicitarea in scris a clientului, rambursarea creditului restructurat se poate efectua si anticipat, integral sau partial, oricand pe parcursul perioadei de gratie.
 

2. Modificarea scadentei si/sau a sumei de plata a uneia/mai multor rate de credit in sold cu depasirea duratei initiale de acordare a creditului si/sau incadrarea creditului in alta categorie, dupa caz (termen mediu, termen lung), dar fara a depasi durata maxima de creditare pentru produsul in cauza


Conditii de aplicare:
- persoanelor juridice care inregistreaza sume restante de principal/dobanzi pentru creditele aflate in derulare la CEC Bank;
- au fost identificate posibilitati certe de rambursare la alte termene si in alte sume;
- nu se poate depasi durata maxima de creditare corespunzatoare produsului pentru care se solicita restructurare.

Avantaje:
- ca urmare a aplicarii acestei metode, se poate modifica incadrarea creditului din punct de vedere al duratei de creditare (ex: creditele pe termen scurt pot fi transformate in credite pe termen mediu, termen lung);
- se poate acorda o perioada de gratie de pana la 12 luni, in care clientul poate plati numai dobanzile si comisioanele aferente;
- sumele restante inregistrate pot fi incluse in soldul creditului.
 

3. Acordarea unui nou credit pentru rambursarea creditului/creditelor in derulare si care inregistreaza sume neachitate la scadenta la cel putin un credit


Conditii de aplicare:
- persoanelor juridice care inregistreaza sume restante de principal/dobanzi pentru creditele aflate in derulare la CEC Bank;
- au fost identificate posibilitati certe de rambursare la alte termene si in alte sume;
- se solicita consolidarea a doua sau mai multe credite aflate in derulare la Banca (ex: linie de credit si credit de investitie);
- sa nu fie pronuntata o hotarare definitiva si irevocabila de deschidere a procedurii de insolventa a clientului;
- administratorul firmei sa aiba capacitatea juridica de a administra si semna actele juridice;
- clientul, nu prezinta datorii la bugetul consolidat al statului sau al asigurarilor sociale mai vechi de 90 zile;
- nu sunt instituite popriri pe conturile clientului.

Avantaje:
- in cazul restructurarii a doua sau mai multe credite, cu durate diferite de creditare, se poate alege produsul cu durata de creditare cea mai mare;
- se poate acorda perioada de gratie, in functie de produsul ales;
- sumele restante inregistrate pot fi incluse in soldul creditului;
- daca clientul inregistreaza datorii mai vechi de 90 de zile, acestea pot fi incluse in volumul creditului restructurat.
 

4. Acordarea unei facilitati de credit pe termen scurt


Conditii de aplicare:
- persoanelor juridice care datorita neincasarii creantelor de la bugetul de stat, primarii, consilii judetene, scoli etc. inregistreaza sume neachitate la scadenta pentru creditele aflate in derulare la CEC Bank, precum si datorii la bugetele de stat sau datorii catre furnizori;
- au fost identificate posibilitati certe de rambursare la alte termene si in alte sume
- prezinta documentele eliberate de autoritati care sa confirme valoarea creantelor pe care le are de incasat;
- prezinta cu regularitate extrasul contului deschis la Trezorerie in care incaseaza aceste creante;
- pe masura incasarii creantelor, se va rambursa facilitatea acordata de Banca precum si plata eventualelor datorii catre buget, acumulate ulterior.
 

5. Aprobarea unui plan de reorganizare pentru clientii aflati in procedura insolventei


Conditii de aplicare:
- persoanelor juridice aflate in procedura generala a insolventei - perioada de observatie sau reorganizare judiciara;
- debitorul/administratorul judiciar are obligatia de a transmite unitatilor Bancii care administreaza creditul acordat, planul de reorganizare, cu toate anexele aferente, conform prevederilor legale.