Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

[accordion active="0" color="panel-default" different_values="0" title="Date generale

CEC BANK S.A., cu sediul in Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, Bucuresti, inregistrata in registrul comertului sub nr. J40/155/13.01.1997, CIF RO 361897, denumita in continuare „Banca” sau „Operatorul”, va informeaza ca incepand cu data de 25 mai 2018, este aplicabil Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare "Regulamentul").

In acest sens, trebuie sa stiti ca atunci cand alegeti sa achizitionati un produs sau serviciu bancar oferit de CEC BANK S.A., banca va prelucra datele cu caracter personal pe care dumneavoastra ni le puneti la dispozitie, fie bazandu-se pe un temei contractual sau legal, pe un interes legitim al bancii, fie in baza consimtamantului dumneavoastra in legatura cu aceasta prelucrare. Datele sunt prelucrate direct de CEC BANK S.A., sau de entitati imputernicite („Imputernicitii”) care prelucreaza datele in numele si pe seama Operatorului.

[accordion active="0" color="panel-default" different_values="0" title="Definitii

Date cu caracter personal: (“Date Personale”): reprezinta orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, numar de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, date genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea Datelor Personale: reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra Datelor Personale sau asupra seturilor de Date Personale, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Persoana vizata poate fi: solicitantul unui produs sau serviciu oferit de catre Operator sau imputernicitii acestuia, precum si orice alte persoane fizice ale caror Date Personale pot fi transmise sau colectate de catre Operator, in vederea desfasurarii activitatilor de prelucrare a Datelor Personale, atat in scop propriu, cat si in numele si pe seama partenerilor sai contractuali, conform scopurilor determinate.

Contract: reprezinta actul juridic incheiat cu Operatorul, in baza caruia Operatorul furnizeaza produse si servicii bancare. Pentru scopurile prezentei Informari, orice referinta la „Contract” se va intelege ca indicand toate contractele ce vor fi incheiate cu Operatorul.

Creare de profiluri: inseamna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanta la locul de munca, situatia economica, sanatatea, preferintele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul in care se afla persoana fizica respectiva sau deplasarile acesteia.

[accordion active="0" color="panel-default" different_values="0" title="Date prelucrate

Va informam ca Banca poate prelucra urmatoarele categorii de Date Personale:

i. Date Personale pe care dumneavoastra (persoana vizata) ni le puneti la dispozitie, cum ar fi:
a. date de identificare a persoanei fizice/ persoanei fizice ce exercita o activitate autorizata: numele si prenumele, initiala tatalui/ mamei, numele de fata al mamei, adresa de domiciliu/ resedinta, codul numeric personal/ cod unic de identificare, date despre starea civila, numarul de telefon fix/ mobil, serie si numar act de identitate, numar permis de conducere, serie/ numar pasaport in cazul persoanelor nerezidente sau alte date avand functia de identificare, colectate prin efectuarea de copii ale documentelor care le contin, sau transmise de catre persoana vizata pe suport informatic;
b. profesia/ locul de munca;
c. informatii financiare si fiscale (inclusiv venituri, impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului de stat realizate din orice fel de activitati: salariale, autorizate/ independente/ liberale, pensii, asigurari sociale, inchirieri etc.);
d. imagini foto si video, inclusiv sisteme de supraveghere video cu circuit inchis (CCTV), atunci cand dumneavoastra va prezentati la locatiile bancii, inclusiv la automatele bancare aferente;
e. informatii asupra proprietatilor mobiliare/ imobiliare (inclusiv inscrieri in Cartea funciara, AEGRM etc.);
f. specimen de semnatura;
g. date privind starea de sanatate.

Aceste date sunt necesare pentru activitati precum: pregatirea ofertei de produse si servicii financiare-bancare, determinarea bonitatii si solvabilitatii, incheierea, executarea, modificarea sau incetarea Contractului, incasari si plati in conturi bancare, autentificare in sistemele bancii, solutionarea reclamatiilor. In ceea ce priveste prelucrarea CNP si a altor date de identificare, aceasta prelucrare este bazata pe obligatia legala a Operatorului, ca unitate bancara, de a-si identifica si cunoaste clientela, in scopul prevenirii spalarii banilor si combaterii terorismului. De asemenea, CNP-ul este necesar in cazul solicitarilor de produse de creditare, pentru consultarea Biroului de Credit si determinarea scorului FICO.

Prelucrarea imaginilor foto si video este bazata pe obligatia legala a Operatorului, ca unitate bancara, pentru identificarea/ recunoasterea persoanelor si evidenta accesului acestora in locatiile bancii, in scopul asigurarii pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor.

Refuzul dumneavoastra de a ne furniza aceste date ne va pune in imposibilitatea de a va furniza produsele si/sau serviciile bancare dorite, sau de a va raspunde solicitarii adresate bancii.

ii. Date Personale pe care Banca le prelucreaza in legatura cu furnizarea serviciilor bancare, cum ar fi:
a. datele privind tranzactiile efectuate (informatii privind modul in care sunt folosite produsele si serviciile bancare, cardurile de credit sau debit, creditele de nevoi personale sau orice servicii ce fac obiectul Contractului);
b. date de localizare (cum ar fi locatia bancomatelor utilizate cu precadere);
c. date privind bonitatea, scorul FICO (pentru produsele de creditare);
d. date comerciale (cum ar fi numarul si tipul de produse/servicii bancare achizitionate, modalitatile de plata, termenul de plata si istoricul platilor, preferintele privind modalitatile de plata a ratelor la credite).

[accordion active="0" color="panel-default" different_values="0" title="Temei prelucrare