dobanzi depozite negociate

Procedură privind achizițiile

Găsiți mai jos reglementările aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție desfășurate de CEC Bank

Achizițiile la nivelul CEC Bank se desfășoară după proceduri proprii, al căror scop este:

  • eficienta utilizarii fondurilor Bancii - folosirea sistemului concurential si a criteriilor tehnico -economice pentru stabilirea furnizorului optim din punct de vedere al raportului calitate – pret;
  • operativitate sporita in activitatea de achizitie;
  • transparenta si integritatea procesului de selectie si decizie;
  • nediscriminarea si egalitatea de tratament – pentru ofertanti si furnizori;
  • proportionalitatea atunci cand se stabilesc criteriile de calificare si selectie;
  • recunoasterea reciproca;
  • responsabilitatea asupra deciziilor de achizitie.

 

 

Documente utile

Procedura privind achizitia de bunuri, servicii și lucrări (decembrie 2022)Anexa 1 - termeni și noțiuni utilizate

Anexa 2 - model invitatie participareAnexa 3 - metodologia de punctareAnexa 4 - criterii de selecție