S-a deschis linia de finantare pentru burse doctorale in cadrul POS DRU

Astazi a avut loc evenimentul de lansare a apelului de proiecte strategice "Burse doctorale" aferent DMI 1.5 "Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii" din cadrul POSDRU. Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 30 septembrie 2010, ora 16:00.

Valoarea totala a unui proiect poate fi cuprinsa intre 500.000 euro si 5.000.000 euro, contributia beneficiarului variind intre 2% si 15% in functie de tipul solicitantului. Categoriile de beneficiari eligibili sunt universitatile publice si private acreditate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECTS) pentru organizarea programelor doctorale, precum si Academia Romana.

Reprezentantii OI POSDRU din cadrul MECTS se asteapta ca in octombrie sa se finalizeze deja evaluarea proiectelor, iar in luna decembrie sa se inceapa virarea prefinantarilor.