Care sunt avantajele de care te poți bucura?
 • Timp de emitere de doar 5 zile lucrătoare de la primirea tuturor documentelor
 • Fără comisioane sau taxe de transport
 • Suport tehnic 24/24 pentru instalarea și utilizarea certificatului digital
Care sunt pașii de urmat pentru a obține certificate digitale prin CEC Bank?
 • Înregistrează-te online pe htts://inregistrare.certsign.ro
 • Tipărește și semnează documentele generate automat
 • Depune în unitatea CEC Bank documentele în două exemplare, o copie a actului de identitate, declarația autentificată notarial în original într-un singur exemplar și Ordinul de plată
 • CERTSIGN verifică documentele, emite certificatul și ți-l transmite prin curier rapid în cel mult 5 zile
Mai multe detalii

Pachetul de semnătură electronică pus la dispoziție Băncii de furnizorul de certificate digitale calificate S.C. CertSign S.A. conține toate elementele necesare pentru crearea semnăturii electronice:

 • direct la adresa indicată în contract;
 • la sediul unității teritoriale a Băncii.

Pentru ce poți folosi semnătură electronică?

 • direct în contul colector al companiei S.C. CertSign S.A. deschis la Banca,
 • sau prin OP către contul colector al companiei S.C. CertSign S.A. deschis la Banca.

 

Beneficiari  

Persoane a căror activitate interferează cu Agenția Națională de Administrare Fiscală și Ministerul Finanțelor Publice pentru depunerea on-line a declarațiilor fiscale și a declarațiilor privind impozitul pe venit utilizând Sistemul Electronic Național (SEN)

Persoane care vor să depună on-line Registrul de Evidență a Salariaților, declarațiile fiscale la Inspectoratul Teritorial al Muncii

Reprezentanți legali, administratori de firme în relația cu Depozitarul Central și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Monitorul Oficial, Comisia de Supraveghere a Sistemului de pensii private

Persoane juridice care vor să-și implementeze fluxuri de documente sau să comunice în mod legal cu partenerii și clienții lor

Persoane fizice, juridice și PFA în relația cu Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru:

 • activități independente (comerț, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală);
 • arendarea folosirii bunurilor;
 • activități agricole;
 • operațiuni valută la termen;
 • transferul titlurilor de valoare (acțiuni) pentru depunerea declarației privind impozitul pe venit.

Entități care comunica electronic și doresc să respecte principiile de autenticitate, integritate, nerepudiere și confidențialitate

Documente necesare obținerii semnăturii digitale

Persoană fizică:

 • Contract prestări servicii* în două exemplare (Termeni și condiții generale), semnate în original de către reprezentantul legal sau de împuterniciții acestuia;
 • Declarație* autentificată notarial (un exemplar original);
 • Copie BI/CI a persoanei titulare a certificatului (Utilizatorul);
 • Copie OP aferent plății în avans a valorii contractului; 
 • Copie Carnet membru CECCAR/APEC (dacă este cazul);
 • Alte documente doveditoare, dacă este cazul.

Persoană juridică:

  Contract prestări servicii* în două exemplare, semnate în original de către reprezentantul legal sau de împuterniciții acestuia;
 • Termeni și condiții generale* în două exemplare semnate în original de către reprezentantul legal sau de împuterniciții acestuia;
 • Declarație* autentificată notarial un exemplar original;
 • Copie BI/CI a persoanei titulare a certificatului (Utilizatorul);
 • Copie OP aferent plății în avans a valorii contractului;
 • Copie Carnet membru CECCAR/APEC (dacă este cazul);
 • Alte documente doveditoare, dacă este cazul.

*Pentru accesare, documentul trebuie salvat si deschis local