REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"Zile de odihna pentru luptatorii impotriva COVID-19 oferite de CEC Bank"

 

1.     ORGANIZATOR

 

Art 1.1. Organizatorul campaniei promotionale este CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/155/1997, Cod Unic de Inregistrare 361897, cod de TVA RO361897, Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-046/17.09.1999, cod IBAN - RO38 CECEB 00003 RON00 00001 deschis la CEC BANK S.A., capital social 2.290.661.600 lei, (denumita in continuare "Banca" sau "Organizatorul").

Art 1.2. Campania este organizata pe baza prezentului regulament oficial (denumit in continuare "Regulamentul") care este obligatoriu pentru toti Participantii.

Art 1.3. Participarea la Campanie implica acceptarea de catre Participanti a prevederilor prezentului Regulament precum si obligativitatea respectarii integrale a acestora. Prin participarea la prezenta Campanie, Participantii vor fi considerati a fi citit, inteles si acceptat integral prevederile prezentului Regulament.

Art 1.4. Regulamentul precum si detaliile Campaniei sunt disponibile oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei pe site-ul oficial al Organizatorului (www.cec.ro).

Art 1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare in 24 de ore de la anuntul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul www.cec.ro. Anexele la Regulament, incheiate dupa data inceperii campaniei publicitare, vor face parte integranta din acesta. Organizatorul isi rezerva dreptul de a publica si o versiune actualizata a Regulamentului, in masura in care va aprecia necesar.

Art 1.6. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

2.     ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

 

Art 2.1. Campania se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, incepand cu data de 09.06.2020 si pana la data de 01.09.2020.

Art 2.2. Inscrierea participantilor se poate realiza de la data de 09.06.2020 si pana la data de 30.06.2020. Organizatorul poate decide prelungirea inscrierilor si va comunica public, pe site-ul sau, www.cec.ro, data pana la care se prelungeste perioada inscrierilor.

Art 2.3. Pachetele turistice de vacanta oferite in cadrul campaniei vor putea fi folosite in perioada 1 septembrie 2020 - 1 septembrie 2021.

Art 2.4. Perioada de utilizare a pachetelor turistice de vacanta poate fi modificata in functie de evolutia restrictiilor legale in contextul pandemiei COVID-19 care sa conduca la modificarea acestui regulament.

 

3.     DESCRIEREA CAMPANIEI SI CONDITII DE PARTICIPARE

 

Art 3.1.1. Participanti si conditii de eligibilitate - la aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, care indeplineste criteriile de eligibilitate de mai jos:

a.     Este salariat/a a institutiilor medicale care lupta impotriva COVID-19, conform listei spitalelor care preiau pacienti COVID-19 si a spitalelor Suport COVID-19, conform Ordinului 555/2020 publicat in MO 290/07.04.2020 cu modificarile si completarile ulterioare.

b.     Se inscrie in campanie prin completarea formularului din sectiunea dedicata de pe site-ul www.cec.ro si este de acord cu termenii si conditiile campaniei si cu prelucrarea/ publicarea datelor cu caracter personal;

c.     Nu a mai beneficiat direct, sau prin intermediul sotului/ sotiei, de pachete turistice de vacanta in cadrul prezentei campanii. In cazul in care doi participant sunt sot si sotie, se va acorda n singur pachet turistic de vacanta per salariat, la alegere, pe numele sotului sau al sotiei;

d.     In urma analizei efectuate de catre Banca, persoana solicitanta este considerata eligibila pentru a participa la Campanie.

 

Art 3.1.2. Persoanele care indeplinesc cumulativ conditiile descrise la punctul 3. 1.1. de mai sus sunt denumite in continuare "Participanti".

Art 3.1.3. La prezenta campanie promotionala NU pot participa sotii/ sotiile sau copiii angajatilor CEC Bank S.A. sau persoanele sub 18 ani.

Art 3.1.4. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, a prezentului Regulament. Prin participarea la Campanie, participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de obligatii privind achizitionarea de produse si servicii de la CEC Bank.

 

3.2. MECANISMUL CAMPANIEI

 

Art 3.2.1. Pentru a participa la Campanie prin intermediul website-ului Campaniei, sunt necesare urmatoarele actiuni:

a)     Accesarea sectiunii dedicate de pe website-ul cec.ro

b)     Completarea formularului electronic de inscriere in Campanie, asa cum este acesta afisat pe website, respectiv completarea urmatoarelor campuri:

o   Nume si Prenume

o   Numar de telefon la care poate fi contactat

o   Adresa de email

o   Indicarea unitatii hoteliere pentru care doreste sa primeasca pachetul turistic de vacanta (se va trimite o singura optiune)

o   Obligatoriu, va fi incarcata o copie dupa legitimatia de munca (avizata pentru anul 2020) sau o copie a adeverintei care sa ateste ca este salariat in cadrul institutiei medicale respective

o   Bifa obligatorie prin care participantul atesta ca este de acord cu termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei

o   Bifa obligatorie ca a luat la cunostinta conditiile de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date ("GDPR") si a Regulamentului Oficial al Campaniei;

*Nota: bazele de date colectate de catre Organizator nu vor fi instrainate altor entitati.

 

Art 3.2.2. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/ date inexistente sau incorecte poate duce la: imposibilitatea de inscriere in Campanie, la imposibilitatea contactarii in caz de castig, precum si la invalidarea inscrierii si/sau a acordarii premiului.

Art 3.2.3. Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

Art 3.2.4. In scopul validarii unui eventual premiu, participantii trebuie sa prezinte BI/CI in original, legitimatia de munca/ adeverinta de la angajator in original, care atesta faptul ca acesta/ aceasta este angajata in una din unitatile mentionate in Ordinul 555/2020 publicat in MO 290/07.04.2020 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art 3.2.5. Acordarea premiilor constand in pachete turistice de vacanta se va face in ordinea primirii inscrierilor, dupa verificarea eligibilitatii participantilor, pana la epuizarea bugetului alocat conform art 4.1 din prezentul Regulament.

Art 3.2.6. Banca va publica pe site-ul propriu (www.cec.ro) la sfarsitul fiecarei zile, lista cu castigatorii pachetelor de vacanta din ziua anterioara. Castigatorii vor fi contactati la numarul de telefon si/sau pe adresa de email mentionata la inscriere pentru a fi informati in legatura cu modalitatile de ridicare a premiilor.

 

4.     PREMII

 

Art 4.1. Premiile constau in 1.000 de pachete turistice de vacanta achizitionate de la companiile hoteliere partenere CEC Bank, mentionate in Anexa 1. Premiile vor fi acordate sub forma unor certificate de castigator.

Art 4.2. Un pachet turistic de vacanta include: cazare pentru 3 nopti, pentru doua persoane, intr-o camera dubla, cu mic dejun asigurat, pentru 2 persoane. Nu sunt incluse transportul spre si dinspre hotel, masa de pranz si cina sau alte costuri ocazionate cu aceste pachete (ex. taxa de statiune)

Art 4.3. Pachetele turistice de vacanta oferite in cadrul campaniei vor putea fi folosite in perioada 1 septembrie 2020 - 1 septembrie 2021. Perioada mentionata poate fi modificata in functie de situatia concreta din momentul lansarii campaniei.

Art 4.4. Pachetele turistice de vacanta vor fi nominale, iar hotelierii isi asuma obligatia de a verifica faptul ca identitatea persoanelor ce urmeaza a fi cazate coincide cu cea a beneficiarilor inscrisi pe documentul emis de CEC Bank care atesta castigarea premiului.

Art 4.5. Pachetele turistice de vacanta nu acopera perioadele din an considerate varf de sezon: Sarbatorile de Paste, 1 Mai, Rusalii, luna august, Sf. Maria, Craciun, Revelion, cu exceptia cazurilor in care hotelurile isi exprima acordul pentru utilizarea pachetului in aceste perioade. Hotelurile pot solicita diferente in bani pentru folosirea pachetelor de vacanta in aceste perioade. Castigatorul poate accepta sau poate solicita folosirea pachetului intr-o alta perioada din an decat cele mentionate mai sus.

Art 4.6. Pachetul turistic de vacanta oferit in cadrul Campaniei nu poate fi preschimbat in bani.

Art 4.7. Valoarea bruta a unui pachet turistic de vacanta este formata din pachetul turistic, care variaza intre 152 euro si 410 euro (inclusiv TVA) si impozitul pe veniturile din premii, in functie de hotelul ales.

Art 4.8. In conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru premiile cu o valoare mai mare de 600 lei acordate castigatorilor persoane fizice, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

5.     ACORDAREA PREMIILOR

 

Art 5.1. Desemnarea castigatorilor premiilor constand in pachete turistice de vacanta, in cadrul Campaniei se va face in ordinea primirii inscrierilor, pana la epuizarea bugetului alocat.

Art 5.2. Pentru fiecare inscriere, Banca va proceda la verificarea indeplinirii criteriilor de eligibilitate.

Art 5.3. Banca va publica pe siteul propriu (www.cec.ro) la sfarsitul fiecarei zile, lista cu numele si prenumele castigatorilor din ziua/ zilele anterioara/ anterioare.

Art 5.4. Persoanele desemnate castigatoare vor fi contactate telefonic pentru prevalidarea premiilor, constand in verificarea corectitudinii informatiilor transmise si pentru a fi informate privind modalitatea de intrare in posesie si ridicarea premiilor.

Art 5.5. Pana la validarea finala, un participant ce a fost desemnat drept castigator va fi numit "potential castigator" si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat "castigator final":

-        validare telefonica initiala,

-        validarea finala prin prezentarea la unitatea CEC Bank S.A si ridicarea premiului.

Art 5.6. Prevalidarea sau invalidarea castigatorilor se realizeaza in termen de maximum 7 zile lucratoare de la data completarii inscrierii. CEC Bank va efectua maximum 3 apeluri in acest termen si in cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat (prin imposibilitate de contactare se intelege de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis sau numarul respectiv nu poate fi contactat, nu se afla in aria de acoperire, utilizatorul nu raspunde etc.), acesta va fi invalidat, fara nici o despagubire din partea Organizatorului, care are dreptul sa treaca la validarea urmatorilor inscrisi.

Art 5.5. Pentru a intra in posesia premiilor si validarea finala a premiilor, castigatorii se vor prezenta, conform instructiunilor transmise telefonic de catre CEC Bank in unitatea teritoriala indicata sau la sediul Organizatorului, pana la data de 31 iulie 2020. In aceasta etapa, vor prezenta in original Legitimatia de serviciu vizata pe anul in curs sau adeverinta eliberata de angajator, care atesta faptul ca persoana este salariata a uneia dintre unitatile sanitare mentionate in ordinul 555/2020 cu modificarile ulterioare si va prezenta si documentul de identitate. In cazul in care premiul este validat, premiul sub forma de certificat de castigator nominal va fi inmanat in baza unui proces verbal de predare/ primire, cu aceasta ocazie Banca va face o copie dupa documentul de identitate a castigatorului, necesara pentru indeplinirea obligatiilor legale cum ar fi cele de arhivare si plata a taxelor si impozitelor etc.

Art 5.6. Dupa primirea premiului sub forma de diploma, castigatorii vor contacta hotelul partener selectat la inscriere pentru a confirma disponibilitatea si pentru a face rezervarea. Rezervarile se fac pana pe data de 1 septembrie 2020.

 

6.     PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Art 6.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date ("GDPR"), aplicabil incepand cu 25 mai 2018.

Art 6.2. Va informam ca, pentru derularea campaniei, Banca va colecta si prelucra urmatoarele categorii de Date Personale:

a)     date de identificare a persoanei fizice/ persoanei fizice;

b)     date de contact: numarul de telefon fix/ mobil, adresa de email;

c)     profesia/ locul de munca, functia;

d)     alte date cu caracter personal privind derularea acestei campanii si prevederile legale aplicabile acestei campanii.

Art 6.3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri:

a)     organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor castigatorilor;

b)     plata impozitelor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente;

c)     publicarea numelui castigatorilor si a premiilor acordate (obligatia legala a Organizatorului);

d)     solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor;

e)     activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

Art 6.4. Putem dezvalui datele cu caracter personal ale participantilor catre:

a)      partenerii Organizatorului, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite (cum ar fi Agentia care administreaza site-ul web sau companiile hoteliere care fac parte din campanie conform Anexa 1);

b)      autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala - de ex. plata taxelor/ impozitelor, interesul legitim etc.).

Art 6.5. In calitate de persoane vizate, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, Participantii au urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale, dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a se adresa justitiei.

Participantii isi pot exercita aceste drepturi utilizand urmatoarele canale de comunicare:

-      prin completarea formularului dedicat sau a unei cereri in scris pe site-ul www.cec.ro, sectiunea "Contact", subsectiunea "Vreau sa transmit un mesaj referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal (DPO/GDPR - Reg EU nr. 679/2016)".

-      la ghiseele unitatilor teritoriale CEC Bank;

-      la sediul central al Bancii, situat in Calea Victoriei nr. 13, sector 3, Bucuresti.

 

7.     LITIGII

 

Art 7.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

 

8.     DISPOZITII FINALE

 

Art 8.1. In cazul in care organizarea Campaniei este impiedicata de evenimente de forta majora, ori din motive independente de vointa Bancii, aceasta isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, In acest caz, Banca nu mai are nici o obligatie catre Participanti, cu privire la plata unei sume de bani cu titlul de despagubire sau altele asemenea. Incetarea Campaniei inainte de termen urmeaza a fi adusa la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la art. I pct. 4.

Art 8.2. Banca isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.

 

Regulament autentificat
Anexa