Centrul de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar (CSALB) este o entitate independentă, apolitică, non profit și de interes public.

 

Misiunea CSALB este de a administra infrastructura necesară soluționării alternative a litigiilor (SAL) dintre consumatori și instituțiile financiar-bancare în mod echilibrat, rezonabil, rapid și în afara instanței.

 

Activitatea CSALB este coordonată de un Colegiu format din patru membri desemnați, câte unul, de ANPC, ARB, BNR și asociațiile de consumatori și un membru independent, ales de către cei patru membri desemnați. Membrii Colegiului de Coordonare nu au atribuții executive, sunt independenți în luarea deciziilor și nu sunt implicați în soluționarea litigiilor.

 

Examinarea și soluționarea alternativă a litigiilor se realizează de către persoanele înscrise pe Lista Conciliatorilor CSALB - experți în domeniu, cu bună reputație, independenți și imparțiali.

Clarificări reteritoare la serviciile și funcționarea CSALB
  • Procedurile de soluționare alternativă a litigiilor/SAL (cu soluție propusă/concilierea sau cu soluție impusă/arbitrajul) sunt gratuite pentru consumatori, iar soluția este pronunțată în maximum 90 de zile.
  • Doar consumatorii persoane fizice pot sesiza CSALB și pot formula/trimite o cerere de soluționare alernativa a unui litigiu cu un comerciant (banca comercială, IFN, casa de amanet, casa de ajutor reciproc etc. adică orice entitate care funcționează pe teritoriul României și a cărei activitate este reglementată, autorizată și supravegheată/ monitorizată de Banca Națională a României).
  • Consumatorii pot apela singuri la serviciile gratuite ale CSALB sau pot fi reprezentați de avocați (în acest caz, onorariul este suportat de consumatori). De asemenea, pot fi reprezentați de asociațiile de protecție a consumatorilor din care fac parte sau de către alte terțe persoane (în ultimul caz fiind necesară și o împuternicire notarială).
  • Consumatorii sunt cei care optează pentru una dintre cele două proceduri administrate de CSALB, proceduri finalizate cu propunerea sau cu impunerea unei soluții (conciliere sau arbitraj). Însă, este necesar ca și comercianții să-și dea acordul de intrare într-una dintre aceste proceduri (acestea fiind voluntare).
  • Soluțiile propuse de Conciliatori la CSALB pot fi diferite de sentințele judecătorești. În același timp, implicarea într-o procedura ȘAL nu exclude posibilitatea ulterioară a consumatorului de a se adresa unei instanțe de judecată.
  • Litigiile în care s-a pronunțat deja o hotarâre judecătorească sau arbitrală definitivă nu vor mai fi examinate de Centrul ȘAL, dacă speța este identică cu cea din instanță. Dacă, însă, există alte aspecte/cerințe care n-au făcut obiectul dosarului din instanța, atunci consumatorul se poate adresa CSALB. De asemenea, și dacă există un proces pe rol în care nu s-a pronunțat încă o hotărâre, consumatorii se pot adresa Centrului SAL pentru soluționarea pe cale amiabilă.

Pentru mai multe detalii despre activitatea CSALB puteți accesa prezentarea de aici, puteți apela numărul de telefon 021 9414 (număr cu tarif normal) sau puteți accesa site-ul oficial al instituției, www.csalb.ro.