CEC Bank prelucrează datele cu caracter personal ale clienților în cadrul tranzacțiilor efectuate prin intermediul SWIFT în baza nr. 758/2004 alocat de ANSPCDP

 

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, lege care implementează Directiva 95/96/CE, va aducem la cunoștință faptul că, banca în calitate de operator autorizat de date cu caracter personal nr. 1262/2004, prelucrează datele cu caracter personal ale clienților săi în cadrul tranzacțiilor efectuate prin intermediul SWIFT (Society for Worlwide Interbank Financial Telecommunication) în baza nr.758/2004 alocat de ANSPCDP. Totodată, aceste date cu caracter personal ale clienților care beneficiază de serviciile bancare realizate prin intermediul SWIFT sunt transferate în străînătate către centrele operaționale ale SWIFT din SUA sau Belgia, unde pot fi accesate în scopul combaterii terorismului.

 

Mai multe detalii

În baza unui protocol încheiat în luna iulie 2007 între Departamentul de Comerț SUA și Comisia Europeană, SWIFT a aderat la principiile de protecție “Safe Harbor”, prin urmare transferurile de date cu caracter personal către Statele Unite ale Americii sunt efectuate în baza acestor principii, prin care se garantează un nivel adecvat de protecție al datelor cu caracter personal transferate în centrul sau operațional din SUA.

Datele prelucrate și transferate în străinătate cu ocazia tranzacțiilor efectuate prin intermediul SWIFT sunt următoarele: nume, prenume ordonator / nume, prenume beneficiar, nr. cont IBAN, scop transfer. Perioada de stocarea a datelor personale este determinată de normele legale aplicabile instituțiilor de credit.

Drepturile persoanelor vizate, în contextul transferurilor internaționale de fonduri prin intermediul SWIFT, conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date sunt: dreptul de acces (art. 13) și dreptul de a modifică datele (art.14).

Pentru orice alte informații în legătură cu acest subiect, te rugăm să ne contactezi