Sucursalele/agențiile din București
E-mail: recrutare@cec.ro