Mențiuni legale și procedurale

Conținutul datelor publicate în această secțiune are un caracter de informare, fără a se substitui demersurilor oficiale necesare înscrierii și participării la licitațiile respective și neputând fi folosit că bază legală pentru nicio acțiune sau demers în față terților.

În funcție de informațiile noi care apar pe parcursul derulării acestui proces de valorificare a spațiilor excedentare prin închiriere și de modul de finalizare a licitațiilor deja adjudecate, CEC Bank va actualiza lista unităților/suprafețelor de închiriat, condițiile de participare la licitație, respectiv prețurile de pornire.


Actualizarea informațiilor și a ofertei se va face o singură dată pe lună, până la data de 15 ale lunii respective. Licitațiile care se organizează la sfârșitul fiecărei luni vor ține cont obligatoriu de ofertele actualizate și postate pe site-ul www.cec.ro, în cursul lunii respective.


Ne asumăm angajamentul de a proteja confidențialitatea potențialilor ofertanți, iar informațiile cu caracter personal pe care ar urma să le primim de la dumneavoastră, să le folosim pentru a vă putea contacta.


Pentru orice alte informații suplimentare legate de conținutul anunțurilor de închiriere a spațiilor proprii excedentare, va rugăm să contactați reprezentanții Direcției Logistică din cadrul sucursalelor CEC Bank la numerele de telefon indicate în fiecare anunț.


Spațiile pot fi vizitate de luni până vineri între orele 09.00-16.00, iar în ultima zi de joi a fiecărei luni calendaristice, la sediul sucursalelor județene CEC Bank se organizează licitațiile de închiriere a spațiilor excedentare listate pe site-ul www.cec.ro


Procedura specială de închiriere va diferi în funcție de numărul de participanți la licitație, după cum urmează:

  • licitație deschisă cu strigare - în situațiile în care există mai mult de un participant;
  • negociere cu un singur ofertant - în situațiile în care există un singur participant.

La nivelul fiecărei sucursale CEC Bank, licitația va avea loc în aceeași zi pentru toate spațiile arondate sucursalei.


Dintr-un spațiu excedentar mare se pot închiria și părți mai mici, cu singura condiție că, în mod obligatoriu, restul de spațiu ce rămâne să mai poată fi închiriat ulterior de către CEC Bank (să existe posibilități de acces separat, utilități etc.).


Ofertanții care vor să închirieze întregul spațiu au întotdeauna întâietate iar atunci când există un ofertant care oferă prețul cerut pentru închirierea întregului spațiu, el nu va intra intr-o licitație cu strigare alături de ofertanți ce sunt interesați doar de închirierea unor părți mai mici din totalul suprafeței excedentare.
 
În cazul în care cei interesați de închirierea unor suprafețe mari, doresc ca la rândul lor să poată subinchiria, facem următoarele mențiuni:

  • subinchirierea de către chiriașul principal este permisă doar cu acceptul scris al CEC Bank SĂ. Dacă în prealabil un chiriaș nu obține acest accept scris, el nu va putea subinchiria;
  • prin subînchiriere nu trebuie să apară prejudicii de imagine pentru CEC Bank SĂ, mai ales acolo unde în aceeași clădire există o unitate operațională. Activități inacceptabile: cluburi de noapte, săli cu jocuri de noroc, desfășurarea de activități cu impact mai special ca zgomot sau mediu, magazine cu vânzare de produse etnobotanice etc.

Tariful chiriei este scutit de TVA, conform art. 141 alin. 2, lit. e din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003, privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.