• CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, va invita sa participati la

  Proceduria de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitionarii serviciilor pentru verificarea tehnica a buteliilor (cilindrillor) de la instalatiile de stingere incendiu cu gaz inert tip inergen de la CRCD Brasov.

   

  Ofertele se vor depune la Registratura CEC Bank din Calea Victoriei nr. 13, camera S01, sector 3, Bucuresti.

  Data limita de depunere a ofertelor este 06.07.2021, ora 12:00.

  Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatorare: 

  Caiet de sarcini

  Anexa 1

  Anexa 2

  Anexa 3

  Anexa 4

  Anexa 5

  Anexa 6

  Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.


  Pentru informatii suplimentare puteti contacta Serviciul Achizitii Centralizate la numerele de telefon: 021/311.11.19, int. 51130, 51315 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro


 • CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, va invita sa participati la

  Procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitionarii unei solutii de ID Scanning la nivelul retelei teritoriale a Bancii.

   

  Ofertele se vor depune la Registratura CEC Bank din Calea Victoriei nr. 13, camera S01, sector 3, Bucuresti.

  Data limita de depunere a ofertelor este 14.06.2021, ora 12:00.

  Noul termen de depunere a ofertelor este 22.06.2021, ora 12:00.

  Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare: 

  Caiet de sarcini
  Anexa 2
  Anexa 3
  Anexa 4
  Anexa 5

  Anexele 1, 1a si 1b se pun la dispozitia operatorilor economici interesati dupa semnarea Anexei 2.

  Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti, fara participarea ofertantilor.
  Pentru informatii suplimentare puteti contacta Serviciul Achizitii Centralizate la numarul de telefon: 021/311.11.19, int. 51130, fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.
   

  Clarificari privind documentatia de atribuire:
  “ Ref. caiet de sarcini art. 3.2. Documente privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale - Minimum 2 recomandari, semnate de beneficiari din Romania, din care sa rezulte experienta ofertantului privind livrarea unor produse si servicii similare celor ofertate de fiecare ofertant - (in original/copie conforma cu originalul) 
  Intrebare: pentru a nu limita participarea posibililor ofertanti la procedura de achizitie, va rugam sa acceptati modificarea cerintei oferind posibilitatea ca cele doua scrisori de recomandare sa fie de la beneficiari din Uniunea Europeana.”
  Raspuns: Banca doreste sa se asigure ca va beneficia de serviciile unui furnizor, care sa aiba expertiza anterioara in domeniul acestei achizitii, confirmata pe piata locala si care sa detina in Romania capabilitatile, resursele si cunostintele pentru a livra servicii de calitate la nivelul intregii tari in reteaua mare de sucursale si agentii pe care o detine CEC Bank in Romania. Incercam in acest fel sa ne asiguram ca nu facem doar o achizitie de echipamente ci si una de servicii aferente si specializate, care sa ne asigure un parteneriat pe care sa ne putem baza pe termen lung, in Romania.

   

  In ceea ce priveste cerinta cu privire la “Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului 
  ― Are experienta relevanta in domeniu, capacitate tehnica si de personal pentru a furniza produsele si serviciile ofertate, 
  ― Experienta relevanta se dovedeste prin copie prima + ultima pagina a unuia sau mai multe contracte + facturi fiscale aferente contract in cuantum de 500.000 eur pentru echipamentele ofertate pe exercitiul financiar 2019 sau 2020.”
  Va rugam sa confirmati intelegerea noastra conform careia, in cazul depunerii ofertei de catre un ofertant impreuna cu un subcontractant, cerinta cu privire la valoare contractelor pentru experienta similara se considera indeplinita prin cumularea valorii contractelor ambilor participant
  (valoare contracte ofertant plus valoare contracte subcontractant), iar experienta similara se dovedeste atat prin contracte de furnizare, cat si prin contracte de prestari servicii dezvoltare software similare cu obiectul contractului.
  De asemenea, va rugam sa confirmati ca se pastreaza cerinta de 2 recomandari per oferta depusa si nu per participant, indiferent de modul de participare, cum este de exemplu cazul mentionat mai sus si anume ofertant impreuna cu subcontractant.”

  Raspuns: In cazul depunerii ofertei de catre un ofertant impreuna cu un subcontractant, cerinta cu privire la valoare contractelor pentru experienta similara se considera indeplinita prin cumularea valorii contractelor ambilor participanti (valoare contracte ofertant plus valoare contracte subcontractant), iar experienta similara se dovedeste atat prin contracte de furnizare, cat si prin contracte de prestari servicii dezvoltare software similare cu obiectul contractului.
  Confirmam ca se pastreaza cerinta de 2 recomandari per oferta depusa si nu per participant, indiferent de modul de participare (ex: ofertant impreuna cu subcontractant).


 • CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, va invita sa participati la

  Procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitionarii de produse pentru upgrade platforma hardware de prelucrare centralizata.

  Ofertele se vor depune la Registratura CEC Bank din Calea Victoriei nr. 13, camera S01, sector 3, Bucuresti.


  Data limita de depunere a ofertelor este 29 martie 2021, ora 11:00.

  Noul termen de depunere a ofertelor este 09 aprilie 2021, ora 11:00.


  Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-ul urmator: Caiet de sarcini

   

   


  Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti, fara participarea ofertantilor.


  Pentru informatii suplimentare puteti contacta Serviciul Achizitii Centralizate la numarul de telefon: 021/311.11.19, int. 51130, fax 021/310.09.40 sau email: cav@cec.ro.

   

  Clarificari privind documentatia de atribuire:


  1. “Referitor la Caietul de Sarcini, Anexa 1:
  Pentru toate echipamentele IBM Power existente, va rugam sa ne transmiteti urmatoarele informatii:

  Machine Type

  Serial Number”

  Raspuns: MT-M: 9119-MME, S/N: 78EF2A7, 78EF2B7, 78F0AE7 si 78F0AF7. 


  2. “Referitor la Caietul de Sarcini, pct. 2.4, ,,Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului” si pct.3.4 ,,Documente privind capacitatea tehnica si/sau profesionala”
  Va rugam sa precizati daca acceptati ca personalul specializat implicat in livrarea serviciilor solicitate sa fie subcontractat de la vendorul IBM.”

  Raspuns: Se vor respecta cerintele din caietul de sarcini. 

  3. “Va rog sa ne confirmati daca ințelegerea […] este corecta. Referitor la capitolele 2.4 si 3.4:
  Intelegerea noastra privind cerinta referitoare la capacitatea tehnica si profesionala este ca experienta profesionala relevanta trebuie dovedita prin proiecte de livrari de produse si servicii executate direct de ofertant, dar acest fapt nu restrictioneaza posibilitatea ofertantului de a utiliza subcontractanti pentru prestarea serviciilor in procedura curenta, fara ca acest fapt sa diminueze raspunderea ofertantului fata de CEC Bank.”

  Raspuns: Confirmam ca intelegerea […] este corecta.