Actualizează-ți datele la noi pe site, ca să putem crea oferte și campanii doar pentru tine

 

CEC Bank oferă posibilitatea de actualizare și completare online a informațiilor și documentelor referitoare la identificarea clienților săi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și cu Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Potrivit cerințelor legale privind cunoașterea clientelei, procesul de actualizare a datelor cu caracter personal este obligatoriu și condiționează continuarea relației clientului cu banca.

 

Pentru persoane fizice

Actualizarea datelor vizează în principal datele menționate în documentul de identitate, precum și informațiile referitoare la: numărul de telefon, adresa de e-mail, ocupația, denumirea angajatorului sau natura activității proprii, sursă fondurilor tranzacționate prin conturi, scopul și natură relației de afaceri, volumul preconizat al tranzacțiilor. Este necesar documentul de identitate.

Pentru persoane juridice

Actualizarea datelor vizează în principal datele de înregistrare ale societății, precum și informații depre persoanele care îndeplinesc calitatea de asociat/ acționar/ reprezentant legal și beneficiar real al societății. Este necesar un extras ONRC emis în ultimele 30 zile și documentele de identitate ale reprezentaților legali/ administratorilor/ beneficiarilor reali. În cazul în care doriți obținerea de către bancă a extrasului ONRC cu reținerea corespunzatore a tarifului pentru acest serviciu, va rugăm să selectați acesta opțiune în formularul de actualizare.

Cum se pot actualiza datele?
  • prin prezentarea în unitățile Băncii
  • prin descărcarea formularului de actualizare din această secțiune și încărcarea acestuia completat și semnat corespunzător, împreună cu documentul de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv extrasul ONRC și documentele de identitate ale persoanelor ce au calitatea de reprezentați legali/ administratori/ beneficiari reali, în cazul clienților persoane juridice, pe site-ul CEC Bank, secțiunea Contact selectând rubrica “Vreau să:” - “Actualizez datele pentru persoană fizică” sau “Actualizez datele pentru persoană juridică”, după caz.
De ce trebuie actualizate datele?
  • se asigură acces la toate produsele și serviciile deținute
  • se pot efectua în continuare toate tipurile de operațiuni bancare
  • va asigurați că s-au luat toate măsurile de precauție necesare efectuării tranzacțiilor
  • primiți în timp util informații despre produsele deținut

În situația în care nu veți răspunde invitației noastre de a vă actualiza datele obligatorii, Banca își rezervă dreptul de a acționa în conformitate cu prevederile Condițiilor Generale de Afaceri

Documente utile

Model de completare formular pentru persoane fizice

Model de completare formular pentru persoane juridice

Formular actualizare date persoană fizică

Formular actualizare date persoană juridică