Radu Gratian Ghetea - presedinte

Andrei Liviu Stamatian - membru

Mihaela Lucica Popa - membru

Gheorghe Carabasan - membru

Ciprian Badea - membru

Mirela Sitoiu - membru

Valentin Mavrodin - membru

Mihai Gogancea Vatasoiu - membru

Magdalena-Luminita Manea - membru

Mirela Calugareanu - membru

Elena-Oana Iacob - membru