Online Banking Log in

Conditii generale de acordare a creditelor

Creditele se acorda la cererea clientilor, daca indeplinesc cel putin urmatoarele conditii:

1.
sa aiba cont curent deschis la CEC Bank 

2.
credite se pot acorda si persoanelor fizice majore, cu cetatenie romana, cu domiciliul intr-una din tarile Uniunii Europene, in conditiile in care persoana fizica face dovada resedintei in Romania 

3.
in functie de nivelul veniturilor nete certe cu caracter de permanenta, de garantiile constituite, de durata de creditare si de valuta creditului, gradul de indatorare variaza si poate ajunge pana la maxim 68% 

4.
sa faca dovada constituirii aportului propriu, daca la tipul de credit solicitat este necesar aport propriu 

5.
sa faca dovada ca pot sustine rambursarea creditului si plata dobanzilor din veniturile nete realizate 

6.
sa prezinte garantiile corespunzatoare tipului de credit solicitat, comunicate de Banca 

7.
clientul, familia clientului si fideiusorii acestuia sa nu inregistreze, la data solicitarii creditului, obligatii neachitate la scadenta fata de CEC Bank si/sau fata de alte banci si nici datorii restante sau debite restante catre terti 

8.
sa se incadreze in prevederile reglementarilor interne ale CEC Bank privind admiterea la creditare a persoanelor care figureaza cu informatii negative in baza de date a Sistemului Informatic al Biroului de Credit si in alte baze de date existente la dispozitia CEC Bank 

9.
varsta maxima a clientilor la data stabilita prin contractul de credit pentru rambursarea integrala a creditului, precum si a membrilor de familie care participa cu veniturile realizate la evaluarea bonitatii clientului, va fi de maxim 75 ani, in functie de garantiile constituite, pentru toate categoriile de credit 

10.
raspunderea privind componenta familiei apartine exclusiv clientului (prin familia clientului se intelege: sotul/sotia si rudele si afinii acestuia, care locuiesc si gospodaresc impreuna cu clientul) 

11.
membrii familiei declarati de client au acelasi domiciliu; in cazul in care din actele de identitate rezulta ca unii dintre membrii familiei declarati nu au acelasi domiciliu cu clientul, la evaluarea bonitatii acestuia se pot lua in calcul veniturile persoanelor respective numai in conditiile in care clientul si membrii de familie respectivi vor declara pe proprie raspundere ca locuiesc si gospodaresc impreuna 

12.
 efectuarea analizei de bonitate a clientului se poate realiza si prin luarea in considerare doar a veniturilor acestuia si a unora dintre membrii familiei declarati de client, dar numai in conditiile in care clientul va include in declaratia pe proprie raspundere si angajamentele de plata ale celorlalti membrii ai familiei declarati, ale caror venituri nu sunt luate in calcul

Documentatie de credit

Printeaza
Documentatie de credit

Principalele documente ce trebuie prezentate de client pentru obtinerea unui credit, sunt:

- cererea de credit

- acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit (CRC) si la Biroul de Credit pentru client, familia clientului si giranti

- declaratiile  pe proprie raspundere date de client, familia clientului si fideiusori privind valoarea angajamentelor de plata ale acestora la data solicitarii creditului si, in mod distinct, a obligatiilor devenite exigibile si neonorate la scadenta la aceeasi data, precum si litigiile cu tertii existente la data solicitarii creditului, cu precizarea, dupa caz, a motivelor care au condus la situatiile respective

- documente care atesta capacitatea clientului, familiei clientului si girantilor de a dispune de venituri certe, cu caracter de permanenta, realizate din salarii, pensii, activitati agricole, activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, dividende, activitati prestate in baza unor conventii civile, contracte de colaborare etc.

- actele de identitate ale clientului, familiei clientului si fideiusorilor

- documente din care sa rezulte destinatia creditului solicitat

- documente din care rezulta aportul propriu

- actele de proprietate asupra bunurilor propuse a fi aduse in garantia creditului

- documentatia tehnico-economica necesara in cazul creditelor pentru investitii imobiliare

- alte documente, dupa caz  

Cerere de credit

Cerere de credit refinantare

Adeverinta de salariu

Declaratie

Campanie anti-frauda initiata de CEC Bank

Cum sa ai grija de banii tai. Afla cele 13 reguli de baza prin care eviti sa fii inselat! Detalii...

Curs valutar

Valuta Cumparare Vanzare
EUR 4.4000 4.4800
USD 3.9700 4.1100
GBP 6.0800 6.2600
CHF 4.2000 4.4000

ABOUT SSL CERTIFICATES