transfer bancar

Condiții de creditare

Condiții generale de eligibilitate aplicabile persoanelor fizice

Vrei un credit: află condițiile ca să te încadrezi

 

costuri cont bnacar

 

Pot fi luate în calcul și veniturile celorlalți membri ai familiei la acordarea creditului

Fie că ai nevoie de un credit de nevoi personale sau de un credit ipotecar, banca va verifica dacă îndeplinești o serie de condiții pentru a putea primi creditul. Vezi aici documentele necesare.

 • să ai cetățenie română.
 • să locuiești în România sau să ai domiciliul într-una din țările Uniunii Europene (caz în care creditul trebuie să fie garantat cu ipoteci imobiliare constituite asupra unor bunuri imobile situate în România). Clienții care realizează venituri în străinătate pot accesa credite și în cazul în care au rezidență în tara în care obțin respectivele venituri.
 • în cazul creditelor ipotecare destinate achizitionarii/construiriii unui imobil pe teritoriul României, acestea se pot acorda și cetățenilor români (inclusiv cu dublă cetățenie) care lucrează în străinătate, precum și persoanelor care nu au cetățenie română, dar realizează venituri eligibile pe teritoriul României, indiferent de adresa de domiciliu a acestora (nu este obligatoriu ca adresa de domiciliu să fie în România sau într-o altă țară din Uniunea Europeana).
 • să faci dovada avansului /aportului propriu în cazul creditelor pentru care acesta este solicitat - cum sunt creditele ipotecare, creditele Noua Casă.
 • să ai venituri nete, dovedite, care să permită rambursarea creditului și plata dobânzilor, comisioanelor. În cazul veniturilor din salarii, verificările se fac rapid și simplu în bază de date ANAF. Vezi cum poți obține credite dacă ai venituri din străinătate sau venituri din activități independente.
 • să prezinți garanțiile corespunzătoare tipului de credit solicitat, comunicate de Bancă - cum ar fi ipotecile în cazul creditelor ipotecare - imobiliare sau de nevoi personale, cu ipotecă
 • să nu ai credite restante la CEC Bank sau la alte bănci. Condiția trebuie îndeplinită și de membrii familiei sau alte persoane care au calitatea de codebitor/fideiusor.
 • să ai un comportament bun de plată în relația cu instituțiile de credit.
 • vârsta maximă la finalul perioadei de creditare să nu depășescă 70 de ani, în cazul unui credit de nevoi personale sau 75 de ani, în cazul unui credit ipotecar. Condiția trebuie îndeplinită și la nivelul codebitorilor.
 • veniturile luate în calcul: la acordarea creditelor de nevoi personale și creditelor ipotecare, se pot lua în considerare atât venituri ale clienților, cât și ale familiei clientului.​​​​​​

Codebitori pot fi:

 • membri ai familiei: soțul/soția și rudele și afinii acestuia, care locuiesc și gospodăresc împreună cu clientul și au același domiciliu. În cazul în care din actele de identitate rezultă că unii dintre membrii familiei declarați nu au același domiciliu cu clientul, la evaluarea bonității acestuia se pot lua în calcul veniturile persoanelor respective numai în condițiile în care clientul și membrii de familie respectivi vor declara pe proprie răspundere că locuiesc și gospodăresc împreună.
 • rudele și afinii de gradul I (părinți, copii, socri, gineri/nurori) care nu locuiesc și nu gospodăresc împreună cu clientul, numai în cazul creditelor garantate cu ipoteci imobiliare și creditelor care beneficiază de garanția statului.
 • persoane fizice fără grad de rudenie, care locuiesc și gospodăresc împreună cu clientul și au același domiciliu cu acesta, numai în cazul creditelor garantate cu ipoteci imobiliare și al creditelor care beneficiază de garanția statului