Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Un plan bun merita un produs bancar cel putin la fel de bun. De aceea iti recomandam creditul ipotecar imobiliar.

Care sunt avantajele de care te poti bucura?

Perioada maxima de creditare de 35 ani

Perioada de gratie de pana la 360 zile

Internet Banking si Mobile Banking oferite gratuit pentru primele 3 luni

 

Credit in LEI sau EUR pentru:
- cumpararea de locuinte proprietate personala si a terenului aferent, daca este cazul (inclusiv cumpararea locuintelor executate silit
- construirea de locuinte proprietate personala prin antreprenori autorizati sau in regie proprie si cumpararea terenului aferent, daca este cazul
- cumpararea de terenuri proprietate personala si viabilizarea acestora, daca este cazul
- reabilitarea, consolidarea, extinderea, modernizarea locuintei proprietate personala, prin antreprenori autorizati sau in regie proprie
- punte, destinat achizitionarii unei noi locuinte, avand una in proprietate, procedand apoi la vanzarea celei detinute initial, cu suma astfel obtinuta rambursandu-se integral creditul contractat
- refinantarea exclusiv a creditelor pentru investitii imobiliare.

La solicitarea clientilor, Banca poate acorda credite in euro numai in situatia in care acestia dovedesc obtinerea veniturilor in euro.

Valoare maxima 2.800.000 LEI / 700.000 EUR

Valoarea maxima a creditului este stabilita in functie de capacitatea de rambursare a fiecarui client. In cazul creditelor punte, valoarea creditului nu trebuie sa depaseasca valoarea locuintei care urmeaza a fi vanduta aflata in proprietatea clientului (si a terenului aferent, daca este cazul), ce se stabileste prin operatiunea de evaluare.

Aport propriu:

In cazul in care destinatia creditului este cumpararea si construirea de locuinte, precum si cumpararea de terenuri:

 • in cazul creditelor in euro: minimum 30% din valoarea evidentiata in documentele din care rezulta destinatia creditului solicitat;
 • in cazul creditelor in lei: minimum 15% din valoarea evidentiata in documentele din care rezulta destinatia creditului solicitat.

Nu este obligatorie constituirea aportului propriu, in cazul in care creditul se acorda pentru celelalte destinatii.

Perioada maxima de creditare:

 • 35 de ani in cazul in care creditul se acorda pentru cumpararea/construirea de locuinte, precum si pentru cumpararea de terenuri;
 • 30 de ani in cazul creditelor acordate pentru refinantare exclusiv investitii imobiliare;
 • 20 de ani in cazul creditelor acordate pentru reabilitarea, consolidarea, extinderea, modernizarea locuintei;
 • 12 luni in cazul creditelor cu destinatie punte.

Perioada de tragere:

 • 30 de zile calendaristice, in cazul creditelor pentru cumpararea de locuinte, sau cumpararea de terenuri;
 • 60 de zile calendaristice in cazul creditelor de refinantare exclusiv investitii imobiliare;
 • 180 de zile in cazul achizitionarii de terenuri si viabilizarii acestora;
 • 180 de zile pentru reabilitarea sau modernizarea locuintelor;
 • 720 de zile in cazul creditelor pentru construire, consolidare sau extindere a locuintelor.

Perioada de gratie de maximum 360 zile calendaristice

Garantii:
- ipoteca imobiliara asupra imobilului care face obiectul creditului, constructia si/sau terenul pe care se afla sau urmeaza sa se ridice o constructie pentru care se acorda creditul. Ipoteca imobiliara constituita asupra imobilului care face obiectul creditului dureaza pana la achitarea integrala a sumelor datorate aferente creditului acordat
- in completarea ipotecii imobiliare pot a fi admise, daca este necesar, si alte garantii dintre cele prevazute de reglementarile interne privind creditarea persoanelor fizice
- in situatia in care ipoteca imobiliara se constituie asupra unui bun viitor, aceasta se intabuleaza in cartea funciara, daca, in prealabil, a fost notata autorizatia de constructie. In scopul notarii autorizatiei de constructie in cartea funciara, se intocmeste un raport de evaluare a devizului estimativ. Rangul unei ipoteci imobiliare asupra unei constructii viitoare este determinat de momentul inscrierii sale in cartea funciara
- daca ipoteca imobiliara se constituie doar asupra constructiei, iar nu si asupra terenului aferent acesteia, in conditiile existentei unui drept de superficie legal constituit, obiectul ipotecii imobiliare il constituie dreptul de superficie, respectiv dreptul de proprietate asupra constructiei, precum si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se afla constructia
- obiectul ipotecii imobiliare cuprinde si servitutile existente asupra imobilului ipotecat
- in cazul in care partile convin astfel, prin act in forma autentica ipoteca imobiliara constituita asupra imobilului care face obiectul creditului poate fi transferata asupra unui alt imobil (proprietate imobiliara locativa si/sau teren intravilan). Ipoteca imobiliara initiala inceteaza de drept la data inscrierii noii ipoteci imobiliare. Ipotecii imobiliare noi ii sunt aplicabile aceleasi prevederi aferente ipotecii imobiliare initiale. Rangul ipotecii imobiliare transferate asupra noului imobil este determinat de data inscrierii noii ipoteci imobiliare in cartea funciara
- garantiile constituite in completarea ipotecii imobiliare pot fi inlocuite cu alte garantii in conditiile prevazute de reglementarile interne privind creditarea persoanelor fizice

SAU
- ipoteca imobiliara asupra oricaror bunuri imobile (in cazul creditelor imobiliare)

SAU (in cazul refinantarilor exclusiv a creditelor pentru investitii imobiliare)
- cel putin ipoteca imobiliara asupra imobilului obiect al creditului ipotecar refinantat

Asigurarea impotriva riscurilor de calamitate a proprietatii ipotecare este obligatorie, fiind necesara anterior acordarii creditului.

Varsta maxima de 75 ani pentru rambursarea integrala a creditului

La calculul venitului net se accepta toate veniturile certe ale familiei, cu caracter de permanenta pe toata perioada de creditare.


Ai nevoie de mai multe informatii?

Contacteaza-ne!