Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

prima_casa.jpg

Muta-te in propria ta locuinta cu creditul Noua Casa. Beneficiezi de garantia statului si de costuri avantajoase, reglementate.

Care sunt avantajele de care te poti bucura?

Fara comisioane din partea Bancii

Perioada maxima de creditare de 30 de ani

Se acorda si persoanelor fizice cu cetatenie romana care locuiesc in strainatate si care au permis de munca si de sedere eliberate de autoritatile competente ale statului respectiv

Card de credit emis in baza aceleiasi documentatii

Internet Banking si Mobile Banking oferite gratuit pentru primele 3 luni

Codebitori acceptati

 

Credit in LEI pentru:
- achizitionarea unei locuinte proprietate personala prin Programul "Noua casa"

Se pot achizitiona urmatoarele tipuri de locuinte:
- locuinte noi, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de constructii noi s-au semnat cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat;
- locuinte consolidate, destinate achizitionarii, pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;
- alte categorii de locuinte, receptionate la terminarea lucrarilor de constructii noi sau de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic, dupa caz, cu mai mult de 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL, care nu indeplinesc conditiile pentru a fi incadrate in categoriile prevazute la lit. a) si b).

Se acorda si persoanelor fizice cu cetatenie romana care locuiesc in strainatate si care au permis de munca si de sedere eliberate de autoritatile competente ale statului respectiv.

Perioada maxima de creditare de 30 ani

Aport propriu:
- minimum 5% din pretul de achizitie pentru toate categoriile de locuinte, in cazul in care valoarea finantarii este de maximum 70.000 EUR, echivalent lei;
- minimum 15% din pretul de achizitie al locuintelor noi sau al locuintelor supuse unor lucrari de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic, receptionate la terminarea lucrarilor cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului, in cazul in care valoarea finantarii este cuprinsa intre 70.001 si 140.000 EUR, echivalent lei.

Valoarea creditului:
- maximum 66.500 EUR, echivalent in lei, in cazul achizitionarii de locuinte, care nu se incadreaza in categoria locuintelor noi sau asimilate acestora, in valoare de maximum 70.000 EUR, echivalent in lei, diferenta reprezentand avansul platit de beneficiar;
- minimum 59.501 EUR si maximum 119.000 EUR, echivalent in lei, in cazul achizitionarii unei locuinte noi sau asimilate locuintelor noi, a carei valoare poate fi cuprinsa intre 70.001 EUR si maximum 140.000 EUR, echivalent in lei, diferenta reprezentand avansul platit de beneficiar.

Perioada de gratie:
- maximum 90 de zile calendaristice, pentru creditele acordate pe termen scurt;
- maximum 180 de zile calendaristice, pentru creditele acordate pe termen mediu si lung.

Varsta:
- minima de 18 ani impliniti pentru contractarea creditului
- maxima de 75 ani la rambursarea integrala a creditului

La calculul venitului net se accepta venituri nete certe cu caracter de permanenta (salarii, pensii, activitati agricole, activitati independente, chirii, dividende, contracte de colaborare, drepturi intelectuale etc.)

Garantii:
- garantie emisa de FNGCIMM de maximum 50%, pentru toate categoriile de locuinte a caror valoare este de maximum 70.000 euro echivalent lei la cursul B.N.R. valabil la data incheierii promisiunii bilaterale de vanzare, valoare compusa din creditul acordat de Banca, de maximum 66.500 euro si avansul platit de beneficiar;
- garantie emisa de FNGCIMM de maximum 60%, pentru locuintele noi sau asimilate acestora, a caror valoare este cuprinsa intre 70.001 euro si maximum 140.000 euro, echivalent lei la cursul B.N.R. valabil la data incheierii promisiunii bilaterale de vanzare, valoare compusa din creditul acordat de Banca, cuprins intre minimum 59.501 euro si maximum 119.000 euro, la care se adauga avansul platit de beneficiar;
- ipoteca imobiliara de rang I pe toata durata creditarii, instituita asupra lucuintei achizitinate, atat in favoarea Bancii cat si a Statului, proportional cu procentul de garantare;
- ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Banca, atat in favoarea Bancii cat si a Statului, proportional cu procentul de garantare;
- ipoteca mobiliara asupra depozitului colateral pentru garantarea dobanzii in valoare cel putin egala cu suma primelor trei rate de dobanda, constituit de beneficiar in favoarea Bancii

Rambursarea creditului:
- in rate lunare formate din rata de capital si dobanda;
- rambursarea anticipata a creditului poate fi efectuata oricand, pana la scadenta finala a creditului, fara a se percepe comision de rambursare anticipata.

 

Descarca:

Criterii de eligibilitate Noua casa

Descarca:

Dobanzi credite

Comisioane credite

Exemple de calcul

Indici de referinta

Alte costuri:
- inscrierea/prelungirea/modificarea (dupa caz) si radierea garantiei reale mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale clientului/codebitorilor si ale conturilor de card de debit ale clientului la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
- toate costurile (taxe, onorarii, alte costuri) care trebuie achitate in legatura cu incheierea, publicitatea si/sau inregistrarea contractului de credit si a documentelor accesorii acestuia (a contractelor de garantii, inclusiv prelungirea/radierea acestora etc.), inclusiv taxele notariale”;
- sumele reprezentand primele de asigurare aferente politelor de asigurare pentru riscuri generale, in conformitate cu valoarea bunurilor acceptate in garantie, pentru care se incheie astfel de politele si/sau cota de prima PAD, avand in vedere ca Banca nu impune incheierea politelor de asigurare cu un anumit prestator de astfel de servicii;
- sumele aferente evaluarii bunurilor imobile/mobile admise in garantie, cu exceptia cazului in care evaluarea se realizeaza de evaluatorii interni ai Bancii.


Ai nevoie de mai multe informatii?

Contacteaza-ne!