Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.
Perioada de gratie avantajoasa, stabilita in functie de perioada de creditare

La calculul venitului net se pot lua in calcul toate veniturile certe, cu caracter de permanenta pe perioada de creditare, ale familiei

Posibilitatea utilizarii serviciului de Internet Banking si/sau Mobile Banking gratuit pentru primele 3 luni, pentru vizualizarea situatiei creditului (sold, dobanzi, rate), dar si pentru operatiuni curente (plati, depozite)
Destinatia creditului: cumpararea de locuinte proprietate personala si a terenului aferent, daca este cazul, acordate unui client proprietar al unei locuinte, care solicita o finantare temporara in scopul achizitionarii altei locuinte, procedand apoi la vanzarea celei detinute, cu sumele astfel obtinute rambursandu-se integral creditul

Moneda: LEI

Valoarea creditului: maximum 2.800.000 LEI
 
Valoarea creditului nu trebuie sa depaseasca valoarea locuintei care urmeaza a fi vanduta aflata in proprietatea clientului (si a terenului aferent, daca este cazul), ce se stabileste prin operatiunea de evaluare

Aportul propriu: nu este obligatoriu

Perioada de creditare: maximum 12 luni

Perioada de tragere: maximum 30 zile calendaristice

Perioada gratie: maximum 60 zile calendaristice

Garantii: ipoteca imobiliara asupra imobilului - constructia si/sau terenul pe care se afla sau urmeaza sa se ridice o constructie, care face obiectul investitiei imobiliare pentru care se acorda creditul. In completarea ipotecii imobiliare pot a fi admise si alte garantii dintre cele acceptate de Banca. 
 
Asigurarea impotriva riscurilor de calamitate a proprietatii ipotecare este obligatorie, fiind necesara anterior acordarii creditului 

Rambursarea creditului: exista o singura scadenta finala, adica se achita la sfarsitul perioadei de rambursare intreaga valoare a creditului obtinut. Pe perioada rambursarii creditului se achita doar dobanda la credit 

Varsta la data stabilita pentru rambursarea integrala a creditului: maximum 75 ani, inclusiv

Dobanda
- variabila pe toata perioada de creditare

Credite supuse prevederilor Legii 77/2016
Standard/fara credit prin card: 5,73% (ROBOR 6M + 2,50 p.p.)
Impreuna cu credit prin card: 5,63% (ROBOR 6M + 2,40 p.p.)

Credite care nu se supun prevederilor Legii 77/2016
Standard/fara credit prin card: 5,38 (ROBOR 6M + 2,15 p.p.)
Impreuna cu credit prin card: 5,13% (ROBOR 6M + 1,90 p.p.)

Nivelul dobanzii ROBOR 6M luat in calcul este in prezent de 3,23% valabil la data de 2 iulie 2018.

Dobanda se modifica semestrial la datele de 1 ianuarie si 1 iulie ale anului sau in prima zi lucratoare imediat urmatoare zilei de intai a semestrului, in cazul in care data de intai a semestrului este zi nelucratoare, cu dobanda ROBOR 6M valabila in ziua modificarii.

Valoarea valabila a indicilor la data modificarii este cea publicata de catre organizatia de reglementare aferenta, cu doua zile lucratoare anterior.

Comisioane
Comision de analiza dosar: 500 lei
Comision de rambursare anticipata: 0
Comision de administrare credit: 0,04% aplicabil lunar la soldul curent al creditului

Alte elemente de cost care nu intra in calculul DAE, respectiv:
- comision unic pentru servicii prestate la cererea clientului, in legatura cu derularea creditului;
- inscrierea/prelungirea/modificarea (dupa caz) si radierea garantiei reale mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale clientului/codebitorilor si ale conturilor de card de debit ale clientului la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
- toate costurile (taxe, onorarii, alte costuri) care trebuie achitate in legatura cu incheierea, publicitatea si/sau inregistrarea contractului de credit si a documentelor accesorii acestuia (a contractelor de garantii, inclusiv prelungirea/radierea acestora etc.), inclusiv taxele notariale;
- sumele reprezentand primele de asigurare aferente politelor de asigurare pentru riscuri generale, in conformitate cu valoarea bunurilor acceptate in garantie, pentru care se incheie astfel de politele si/sau cota de prima PAD, avand in vedere ca Banca nu impune incheierea politelor de asigurare cu un anumit prestator de astfel de servicii;
- sumele aferente evaluarii bunurilor imobile/mobile admise in garantie, cu exceptia cazului in care evaluarea se realizeaza de evaluatorii interni ai Bancii.

Dobanzi credite (.pdf)

Comisioane credite (.pdf)

Exemple de calcul(.pdf)