Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Fara comisioane din partea bancii

Perioada de gratie stabilita in functie de perioada de creditare

Durata maxima de finantare de 30 de ani

Pot beneficia de finantare si persoanele fizice cu cetatenie romana care locuiesc in strainatate si care au permis de munca si de sedere eliberate de autoritatile competente ale statului respectiv

Posibilitatea obtinerii unui card de credit in baza analizei aceleiasi documentatii

Posibilitatea utilizarii serviciului de Internet Banking si/sau Mobile Banking gratuit pentru primele 3 luni, pentru vizualizarea situatiei creditului (sold, dobanzi, rate), dar si pentru operatiuni curente (plati, depozite)

Acceptarea de codebitori de catre Banca in vederea completarii veniturilor solicitantului

Destinatia creditului:
- achizitionarea unei locuinte proprietate personala prin Programul "Prima casa"
- achizitionarea unei noi locuinte proprietate personala (a doua) prin Programul "Prima casa"

Beneficiarii pot achizitiona in cadrul Programului urmatoarele tipuri de locuinte:
- locuinte noi destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L., pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de constructii noi s-au semnat cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat;
- locuinte consolidate, destinate achizitionarii, pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L;
- locuinte receptionate la terminarea lucrarilor de constructii noi sau de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic, dupa caz, cu mai mult de 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL, care nu indeplinesc conditiile pentru a fi incadrate in categoriile prevazute mai sus. Termenul de 5 ani prevazut la lin. 1, 2 si 3 de mai sus se implineste in ziua corespunzatoare din ultimul an

Pot beneficia de finantare si persoanele fizice cu cetatenie romana care locuiesc in strainatate si care au permis de munca si de sedere eliberate de autoritatile competente ale statului respectiv

Moneda: LEI

Durata de creditare: maximum 30 ani

Aportul propriu:
- minimum 5% din pretul de achizitie a locuintei si/sau care acopera diferenta dintre pretul de achizitie al locuintei rezultat din antecontractul de vanzare-cumparare sau in documentele specifice procedurilor de licitatie si finantarea garantata

Valoarea creditului:
- pentru locuintele receptionate la terminarea lucrarilor de constructii sau consolidate pentru reducerea riscului seismic, dupa caz, cu mai mult de 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL: maximum 57.000 euro(echiv.lei), dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuinte;
- pentru locuintele noi, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L., pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de constructii noi s-au semnat cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat: maximum 66.500 euro(echiv.lei), dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei;
- pentru locuinte consolidate, destinate achizitionarii, pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L.: maximum 66.500 euro(echiv.lei), dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei;
- pentru achizitionarea unei noi locuinte in cadrul Programului, indiferent de incadrarea locuintei in categoriile prevazute la lin.1÷3: maximum 95% din pretul de achizitie al locuintei, respectiv valoarea prevazuta in contractele de construire a locuintelor, stabilit/stabilita conform lin.1÷3.

Perioada de gratie: in functie de durata de creditare
- maximum 90 de zile calendaristice, pentru creditele acordate pe termen scurt;
- maximum 180 de zile calendaristice, pentru creditele acordate pe termen mediu si lung.

Varsta minima acceptata de Banca pentru contractarea creditului este de 18 ani

Varsta maxima stabilita pentru rambursarea integrala a creditului este de 75 de ani

Tipuri de venituri acceptate: venituri nete certe cu caracter de permanenta (salarii, pensii, activitati agricole, activitati independente, chirii, dividende, contracte de colaborare, drepturi intelectuale etc.)

Garantii:
- garantie emisa de FNGCIMM pentru maximum 50% din soldul creditului garantat in cazul locuintelor noi si maximum 40 % din finantarea garantata (principal) in cazul celorlalte categorii de locuinte
- ipoteca imobiliara de rang I pe toata durata creditarii, instituita in favoarea statului roman si a Bancii, proportional cu procentul de garantare, asupra locuintei achizitionate / terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuinta/locuintele, precum si asupra locuintei/locuintelor viitoare construite prin Program
- ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Banca, constituita in favoarea statului roman si a Bancii, proportional cu procentul de garantare
- ipoteca mobiliara asupra Depozitului colateral garantare "Prima noastra casa", in valoare egala cu primele trei rate de dobanda

Rambursarea creditului:
- in rate lunare formate din rata de capital si dobanda;
- rambursarea anticipata a creditului poate fi efectuata oricand, pana la scadenta finala a creditului, fara a se percepe comision de rambursare anticipata.

Dobanda
- variabila pe toata durata de creditare:
Standard/fara credit prin card: 4,44% (IRCC + 2,00 p.p.)
Impreuna cu credit prin card: 4,39% (IRCC + 1,95 p.p.)

Nivelul actual al indicelui IRCC luat in calcul este in prezent de 2,44%, in baza cotatiei aferente trimestrului IV 2019, publicate in data de 31 decembrie 2019 pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei.

Dobanda se modifica trimestrial la datele de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie si 1 octombrie ale anului sau in prima zi lucratoare imediat urmatoare zilei de intai a trimestrului, in cazul in care data de intai a trimestrului este zi nelucratoare, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 19/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Indicele este publicat trimestrial de catre Banca Nationala a Romaniei pe site-ul Institutiei si este calculat in conformitate cu Regulile privind calcularea si publicarea indicelui zilnic si al indicelui de referinta trimestrial reglementati de OUG 19/2019.

Comisioane
Comision de analiza dosar: 0
Comision de rambursare anticipata: 0
Comision de administrare credit: 0
Comisioane datorate FNGCIMM:
- comision de gestiune: 0,40% calculat anual la soldul garantiei (50% din valoarea finantarii)
- comisionul unic de analiza, in cazul emiterii unei Promisiuni de garantare: 0,15%, calculat la valoarea Promisiunii de garantare

Alte elemente de cost care nu intra in calculul DAE, respectiv:
- inscrierea/prelungirea/modificarea (dupa caz) si radierea garantiei reale mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale clientului/codebitorilor si ale conturilor de card de debit ale clientului la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
- toate costurile (taxe, onorarii, alte costuri) care trebuie achitate in legatura cu incheierea, publicitatea si/sau inregistrarea contractului de credit si a documentelor accesorii acestuia (a contractelor de garantii, inclusiv prelungirea/radierea acestora etc.), inclusiv taxele notariale”;
- sumele reprezentand primele de asigurare aferente politelor de asigurare pentru riscuri generale, in conformitate cu valoarea bunurilor acceptate in garantie, pentru care se incheie astfel de politele si/sau cota de prima PAD, avand in vedere ca Banca nu impune incheierea politelor de asigurare cu un anumit prestator de astfel de servicii;
- sumele aferente evaluarii bunurilor imobile/mobile admise in garantie, cu exceptia cazului in care evaluarea se realizeaza de evaluatorii interni ai Bancii.

Dobanzi credite (.pdf)

Comisioane credite (.pdf)

Exemple de calcul(.pdf)

Fara comisioane din partea bancii

Perioada de gratie stabilita in functie de perioada de creditare

Durata maxima de finantare de 30 de ani

Pot beneficia de finantare si persoanele fizice cu cetatenie romana care locuiesc in strainatate si care au permis de munca si de sedere eliberate de autoritatile competente ale statului respectiv

Posibilitatea obtinerii unui card de credit in baza analizei aceleiasi documentatii

Posibilitatea utilizarii serviciului de Internet Banking si/sau Mobile Banking gratuit pentru primele 3 luni, pentru vizualizarea situatiei creditului (sold, dobanzi, rate), dar si pentru operatiuni curente (plati, depozite)

Acceptarea de codebitori de catre Banca in vederea completarii veniturilor solicitantului

Destinatia creditului:
- construirea unei locuinte proprietate personala prin Programul "Prima casa"
- construirea unei noi locuinte proprietate personala (a doua) prin Programul "Prima casa"

Beneficiarii pot construi in cadrul Programului urmatoarele tipuri de locuinte:
- locuinte care urmeaza sa se construiasca de catre beneficiari individuali, inclusiv cele care se construiesc prin programele derulate de A.N.L.;
- locuinte care urmeaza sa se construiasca prin asociatii fara personalitate juridica constituite de minimum 2 beneficiari, cel putin unul dintre asociati fiind proprietarul terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuintele.

Pot beneficia de finantare si persoanele fizice cu cetatenie romana care locuiesc in strainatate si care au permis de munca si de sedere eliberate de autoritatile competente ale statului respectiv

Moneda: LEI

Durata de creditare: maximum 30 ani

Aportul propriu:
- minimum 5% din valoarea costului de construire a locuintei, care acopera diferenta dintre valoarea din contractul de antrepriza si finantarea garantata.

Valoarea creditului:
- pentru locuintele viitoare, care urmeaza sa se construiasca de catre beneficiari individuali, inclusiv cele care se construiesc prin programele derulate de A.N.L.: maximum 66.500 euro(echiv.lei), dar nu mai mult decat valoarea rezultata din devizul estimativ de lucrari, anexa la contractul de construire a locuintei;
- pentru locuintele viitoare, care urmeaza sa se construiasca prin asociatii fara personalitate juridica constituie de minimum 2 beneficiari, cel putin unul dintre asociati fiind proprietarul terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuintele: maximum 71.250 euro(echiv.lei), dar nu mai mult decat valoarea rezultata din devizul estimativ de lucrari, anexa la contractul de construire a locuintei.

Perioada de gratie: 18 luni

Varsta minima acceptata de Banca pentru contractarea creditului: 18 ani

Varsta maxima stabilita pentru rambursarea integrala a creditului: 75 ani

Tipuri de venituri acceptate: venituri nete certe cu caracter de permanenta (salarii, pensii, activitati agricole, activitati independente, chirii, dividende, contracte de colaborare, drepturi intelectuale etc.)

Garantii:
- garantie emisa de FNGCIMM pentru 50% din soldul creditului garantat
- ipoteca imobiliara de rang I pe toata durata creditarii, instituita in favoarea statului roman si a Bancii, proportional cu procentul de garantare, asupra locuintei achizitionate / terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuinta/locuintele, precum si asupra locuintei/locuintelor viitoare construite prin Program
- ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Banca, constituita in favoarea statului roman si a Bancii, proportional cu procentul de garantare
- ipoteca mobiliara asupra Depozitului colateral garantare "Prima noastra casa", in valoare egala cu primele trei rate de dobanda

Rambursarea creditului:
- in rate lunare formate din rata de capital si dobanda;
- rambursarea anticipata a creditului poate fi efectuata oricand, pana la scadenta finala a creditului, fara a se percepe comision de rambursare anticipata.

Dobanda
- variabila pe toata durata de creditare:
Standard/fara credit prin card: 4,44% (IRCC + 2,00 p.p.)
Impreuna cu credit prin card: 4,39% (IRCC + 1,95 p.p.)

Nivelul actual al indicelui IRCC luat in calcul este in prezent de 2,44%, in baza cotatiei aferente trimestrului IV 2019, publicate in data de 31 decembrie 2019 pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei.

Dobanda se modifica trimestrial la datele de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie si 1 octombrie ale anului sau in prima zi lucratoare imediat urmatoare zilei de intai a trimestrului, in cazul in care data de intai a trimestrului este zi nelucratoare, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 19/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Indicele este publicat trimestrial de catre Banca Nationala a Romaniei pe site-ul Institutiei si este calculat in conformitate cu Regulile privind calcularea si publicarea indicelui zilnic si al indicelui de referinta trimestrial reglementati de OUG 19/2019.

Comisioane
Comision de analiza dosar: 0
Comision de rambursare anticipata: 0
Comision de administrare credit: 0
Comisioane datorate FNGCIMM:
- comision de gestiune: 0,40% calculat anual la soldul garantiei (50% din valoarea finantarii)
- comisionul unic de analiza, in cazul emiterii unei Promisiuni de garantare: 0,15%, calculat la valoarea Promisiunii de garantare

Alte elemente de cost care nu intra in calculul DAE, respectiv:
- inscrierea/prelungirea/modificarea (dupa caz) si radierea garantiei reale mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale clientului/codebitorilor si ale conturilor de card de debit ale clientului la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
- toate costurile (taxe, onorarii, alte costuri) care trebuie achitate in legatura cu incheierea, publicitatea si/sau inregistrarea contractului de credit si a documentelor accesorii acestuia (a contractelor de garantii, inclusiv prelungirea/radierea acestora etc.), inclusiv taxele notariale”;
- sumele reprezentand primele de asigurare aferente politelor de asigurare pentru riscuri generale, in conformitate cu valoarea bunurilor acceptate in garantie, pentru care se incheie astfel de politele si/sau cota de prima PAD, avand in vedere ca Banca nu impune incheierea politelor de asigurare cu un anumit prestator de astfel de servicii;
- sumele aferente evaluarii bunurilor imobile/mobile admise in garantie, cu exceptia cazului in care evaluarea se realizeaza de evaluatorii interni ai Bancii.

Dobanzi credite (.pdf)

Comisioane credite (.pdf)

Exemple de calcul(.pdf)

 

prima_casa.jpg