Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

In baza prevederilor Ordonantei nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, cu modificarile si completarile ulterioare (disponibila aici), CEC Bank pune la dispozitia clientilor un cont de TVA dedicat.

Principalele beneficii:

  • Comision 0 de deschidere si inchidere de cont;
  • Comisioane 0 la incasari intra si interbancare;
  • Comision 0 la plati decontate in sistem intrabancar si reduse cu 60% la platile interbancare efectuate prin intermediul CEC Bank Mobile Banking si Internet Banking CEConline;
  • Comision 0 de administrare in cazul clientilor care achizitioneaza sau detin Pachet IMM CEC Bank prin includerea in mod gratuit a contului in pachet.

Conform prevederilor articolului 2, alineatul 1 din Ordonanta nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, cu modificarile si completarile ulterioare, "Au obligatia sa deschida si sa utilizeze cel putin un cont de TVA persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, pentru incasarea si plata TVA, si institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal pentru incasarea TVA, care se afla in cel putin una dintre urmatoarele situatii:

a) la 31 decembrie 2017 inregistreaza obligatii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, cu exceptia celor a caror executare silita este suspendata in conditiile art. 235 din Codul de procedura fiscala, in cuantum mai mare de 15.000 de lei in cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei in cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, daca aceste obligatii nu sunt achitate pâna la data de 31 ianuarie 2018;

b) incepand cu data de 1 ianuarie 2018 inregistreaza obligatii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedura fiscala, neachitate in termen de 60 de zile lucratoare de la scadenta, cu exceptia celor a caror executare silita este suspendata in conditiile art. 235 din Codul de procedura fiscala, in cuantum mai mare de 15.000 de lei in cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei in cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor;

c) se afla sub incidenta legislatiei nationale privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa".

Totodata, conform articolelor 23 si 24 din Ordonanta nr 23/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele impozabile si institutiile publice, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care opteaza pentru plata defalcata a TVA in perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017 beneficiaza de o serie de facilitati.