Modalitati de rambursare si garantii flexibile

Solutionare rapida a cererii de credit

Vizualizarea situatiei financiare si a operatiunilor pe contul curent/card se pot realiza utilizand serviciile de Internet Banking si Mobile Banking asigurate de Banca
Destinatia creditului:
- realizarea de noi obiective si/sau capacitati de productie
- finalizarea lucrarilor de investitii ce privesc obiective si/sau capacitati de productie a caror realizare a fost inceputa
- dezvoltarea, modernizarea si/sau retehnologizarea obiectivelor de investitii, a  capacitatilor de productie, a utilajelor, masinilor si instalatiilor, a cladirilor si constructiilor existente
- achizitionarea de masini, utilaje, mijloace de transport, echipamente
- achizitionarea de cladiri, constructii, unitati de productie etc.
- achizitionarea, amenajarea, modernizarea, dezvoltarea spatiilor de desfasurare a activitatii clientului etc.
- asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivelor si capacitatilor de productie noi sau existente, cheltuieli privind efectuarea probelor tehnologice, inclusiv programe informatice etc.
- achizitionarea de animale de productie, reproductie precum si de munca
- infiintarea de plantatii pomicole, viticole si de alte specii
- refinantarea unor credite de investitii contractate la alte societati de finantare cat si refinantarea creditelor de investitii acordate de parteneri de afaceri in baza unor contracte
- alte achizitii, servicii si lucrari de natura investitiilor
- in cazul punerii in functiune a unei noi investitii, este considerata eligibila finantarea cheltuielilor legate de pregatirea personalului.

Clienti eligibili: orice persoana juridica care indeplineste criteriile de eligibilitate stabilite de banca

Perioada de creditare: minimum 6 luni - maximum 10 ani

Perioada de gratie:
- pana la 3 luni pentru creditele  pe termen scurt
- pana la 6 luni pentru creditele pe termen mediu
- pana la 12 luni pentru creditele pe termen lung

Valoarea creditului: maximum 85% din valoarea totala a investitiei

Contributia proprie: minimum 15% (poate fi constituita cash sau in natura)

Moneda: lei sau valuta

Garantii: orice garantii sau mix de garantii dintre cele acceptate de catre Banca

Rambursarea creditului
- scadentele pot fi stabilite, de comun acord cu clientul, lunar, trimestrial sau semestrial, in rate egale sau inegale in functie de specificul activitatii fiecarui client 
- dobanda se plateste lunar

Aceste conditii pot fi negociate in functie de bonitatea clientului, marimea cifrei de afaceri, indicatorii economico-financiari ai firmei.