Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.
Daca nu ai gasit informatia dorita, operatorii nostri iti stau la dispozitie cu informatii in timp real.

 

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CEC BANK S.A., cu sediul in Calea Victoriei nr. 13, Sector 3, Bucuresti, inregistrata in registrul comertului sub nr. J40/155/13.01.1997, CIF RO 361897, va informeaza ca incepand cu data de 25 mai 2018, va fi aplicabil Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (in continuare "Regulamentul").

In acest sens, trebuie sa stiti ca, atunci cand alegeti sa achizitionati un produs sau serviciu bancar oferit de CEC BANK S.A., banca va prelucra datele cu caracter personal pe care dumneavoastra ni le puneti la dispozitie, fie bazandu-se pe un temei contractual sau legal, pe un interes legitim al bancii, fie in baza consimtamantului dumneavoastra in legatura cu aceasta prelucrare. Datele sunt prelucrate direct de CEC BANK S.A. („Operatorul”) sau de entitati imputernicite („Imputernicitii”) care prelucreaza datele in numele si pe seama Operatorului.

Pentru mai multa claritate, regasiti mai jos cateva definitii:

Date cu caracter personal (“Date Personale”): reprezinta orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, numar de identificare, date de localizare, identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea Datelor Personale: reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra Datelor Personale sau asupra seturilor de Date Personale, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Persoana vizata poate fi: solicitantul unui produs sau serviciu oferit de catre Operator, imputernicitii acestuia, precum si orice alte persoane fizice ale caror Date Personale pot fi transmise sau colectate de catre Operator, in vederea desfasurarii activitatilor de prelucrare a Datelor Personale, atat in scop propriu, cat si in numele si pe seama partenerilor sai contractuali, conform scopurilor determinate de acestia din urma.

Contract: reprezinta actul juridic incheiat cu Operatorul, in baza caruia Operatorul furnizeaza produse si servicii bancare. Pentru scopurile prezentei Informari, orice referinta la „Contract” se va intelege ca indicand toate contractele ce vor fi incheiate cu Operatorul.

Va informam ca banca poate prelucra urmatoarele categorii de Date Personale:

I. Date Personale pe care dumneavoastra (persoana vizata) ni le puneti la dispozitie, cum ar fi:

a. date de identificare a persoanei fizice/persoanei fizice ce exercita o activitate autorizata: numele si prenumele, initiala tatalui/mamei, numele de fata al mamei, adresa de domiciliu/resedinta, codul numeric personal/ cod unic de identificare, date despre starea civila, numarul de telefon fix/mobil, serie si numar act de identitate, numar permis de conducere, serie/numar pasaport in cazul persoanelor nerezidente sau alte date avand functia de identificare, colectate prin efectuarea de copii ale documentelor care le contin, sau transmise de catre persoana vizata pe suport informatic;

b. profesia/locul de munca;

c. informatii financiare si fiscale (inclusiv venituri, impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului de stat realizate din orice fel de activitati: salariale, autorizate/independente/liberale, pensii, asigurari sociale, inchirieri etc.);

d. imagini foto si video, inclusiv sisteme de supraveghere video cu circuit inchis (CCTV), atunci cand dumneavoastra va prezentati la locatiile bancii, inclusiv la automatele bancare aferente;

e. informatii asupra proprietatilor mobiliare/imobiliare (inclusiv inscrieri in Cartea funciara, AEGRM etc.);

f. specimen de semnatura;

g. date privind starea de sanatate.

Aceste date sunt necesare pentru activitati precum: pregatirea ofertei de produse si servicii financiare-bancare, determinarea bonitatii si solvabilitatii, incheierea, executarea, modificarea sau incetarea Contractului, incasari si plati in conturi bancare, autentificare in sistemele bancii, solutionarea reclamatiilor. In ceea ce priveste prelucrarea CNP si a altor date de identificare, aceasta prelucrare este bazata pe obligatia legala a Operatorului, ca unitate bancara, de a-si identifica si cunoaste clientela, in scopul prevenirii spalarii banilor si combaterii terorismului. De asemenea, CNP-ul este necesar in cazul solicitarilor de produse de creditare, pentru consultarea Biroului de Credit si determinarea scorului FICO.

Prelucrarea imaginilor foto si video este bazata pe obligatia legala a Operatorului, ca unitate bancara, pentru identificarea/ recunoasterea persoanelor si evidenta accesului acestora in locatiile bancii, in scopul asigurarii pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor.

Refuzul dumneavoastra de a ne furniza aceste date ne va pune in imposibilitatea de a va furniza produsele si/sau serviciile bancare dorite sau de a va raspunde solicitarii adresate bancii.

II. Date Personale pe care banca le prelucreaza in legatura cu furnizarea serviciilor bancare, cum ar fi:

a. datele privind tranzactiile efectuate (informatii privind modul in care sunt folosite produsele si serviciile bancare, cardurile de credit sau debit, creditele de nevoi personale sau orice servicii ce fac obiectul Contractului);

b. date de localizare (cum ar fi locatia bancomatelor utilizate cu precadere);

c. date privind bonitatea, scorul FICO (pentru produsele de creditare);

d. date comerciale (cum ar fi numarul si tipul de produse/servicii bancare achizitionate, modalitatile de plata, termenul de plata si istoricul platilor, preferintele privind modalitatile de plata a ratelor la credite).

Prelucrarile datelor dumneavoastra pot avea ca temei:

a. incheierea si executarea Contractului (de ex. determinarea solvabilitatii dumneavoastra);

b. obligatia legala a Operatorului (raportarile catre autoritati publice, prelucrarea datelor de identificare pentru conformarea cu obligatiile legale impuse de reglementarile impotriva spalarii banilor si combaterii terorismului etc.);

c. interesul legitim al Operatorului (de ex. prevenirea si combaterea fraudelor in domeniul bancar, recuperarea creantelor);

d. consimtamantul persoanei vizate (de ex. transmiterea de comunicari de marketing: oferte promotionale , lansari de noi produse si servicii, informatii despre conturi si servicii conexe, despre produse de economisire si creditare avantajoase, despre carduri, despre imbunatatiri aduse produselor si serviciilor din portofoliu etc.), mesaje cu ocazii speciale (de ex. Ziua bancii, ziua de nastere a clientului, aniversarea relatiei cu banca, oferte parteneri etc.).

Datele Dvs. vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri:

1. pregatirea ofertei de servicii financiare, incheierea, executarea, modificarea sau incetarea Contractului, deschiderea contului, furnizarea produselor si serviciilor bancare, administrare cont, depozite, incasari si plati, raspunsuri la solicitari/ reclamatii;

2. furnizarea serviciului de relatii cu clientii (inclusiv serviciul Phone Banking), transmiterea de informari si notificari, oferirea de servicii de asistenta tehnica/consiliere pentru solutiile: internet banking, mobile banking, phone banking;

3. verificare sold cont, istoric operatiuni bancare, pentru a va raspunde solicitarilor adresate bancii;

4. verificarea si recuperarea debitelor, inclusiv pentru cesiuni de creanta;

5. stabilire si modificare limita de credit;

6. detectarea si prevenirea fraudelor in domeniul bancar;

7. pentru activitatile de control si de audit intern sau extern;

8. marketing, prin transmiterea de comunicari comerciale privind oferte promotionale, produse si servicii noi sau existente, informatii despre conturi si servicii conexe, despre produse de economisire si creditare avantajoase, despre carduri etc.), mesaje cu ocazii speciale (de ex. Ziua bancii, ziua de nastere a clientului, aniversarea relatiei cu banca), oferte parteneri (cum ar fi cele ale furnizorilor de asigurari de viata, de calatorie etc.);

9. efectuarea de studii si statistici interne, studii de piata, aplicarea de chestionare de satisfactie etc.

In situatia in care solicitati un produs de creditare de la Operator, noi va vom evalua solvabilitatea si potentialul risc de credit si de frauda. Procesul de evaluare a solvabilitatii si a gradului de risc de credit si de frauda poate implica luarea de decizii automate, pe baza profilului de risc al persoanei vizate. Luarea deciziilor automate este necesara pentru incheierea, executarea si modificarea Contractului cu Operatorul.

In evaluarea riscului de credit si de frauda, Operatorul interogheaza Biroul de Credit - o societate pe actiuni, care are ca actionari 25 de banci, care ofera informatii despre debitori cu restante la plata mai mari de 30 zile, fraudulenti sau persoane care au inregistrat inadvertente in declaratii, precum si informatii de tip scor FICO, construit pe baza unui model statistic international aplicat bazei de date a Biroului de Credit. Scoringul Biroului de Credit este un numar cuprins intre 300 si 850, care arata probabilitatea ca o persoana fizica sa-si plateasca in viitor ratele la timp. In cazul neachitarii la scadenta a sumelor datorate/garantiilor/platilor in avans solicitate sau in cazul savarsirii unei fraude, Datele Personale pot fi transferate catre Biroul de Credit, iar informatiile pot fi accesate de catre terti cu drept de acces la acesta (banci, IFN-uri).

Pe baza acestui scor, Operatorul va decide daca Dvs. indepliniti sau nu conditiile de acordare a unui produs de creditare.

Pentru a va asigura mereu cele mai bune produse si servicii, avem parteneriate constante cu diversi furnizori de servicii conexe, catre care putem transmite datele dumneavoastra, in baza unuia dintre temeiurile mentionate mai sus si care le prelucreaza, fie in calitate de Imputerniciti, fie in calitate de operatori independenti, in cel din urma caz acestia fiind in mod direct responsabili cu respectarea legislatiei in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Categoriile de destinatari ai datelor personale colectate si prelucrate de catre Operator pot fi:

(a) alti furnizori de servicii/ produse bancare subcontractanti ai Operatorului in vederea executarii Contractului;

(b) furnizorii de servicii de asigurari;

(c) furnizori de servicii de tiparire si implicuire comunicari ;

(d) societati de recuperare creante/ terte persoane fizice si juridice in vederea cesionarii creantelor neperformante (ori pentru achizitia activelor ipotecate in favoarea Operatorului, aflate in proceduri judiciare); (e) societati ce ofera servicii de tip posta/curierat;

(f) furnizori de  carduri si plati;

(g) furnizori de servicii de call-center si asistenta clienti;

(h) companii de studii de piata/ studii satisfactie clienti;

(i) partenerii contractuali ai Operatorului, in vederea promovarii produselor si serviciilor comercializate de acestia;

(j) autoritati publice (BNR, ANAF, Ministerul Finantelor Publice, Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, Curtea de Conturi, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului etc.);

(k) Biroul de Credit al Centralei Riscului de Credit, Registrul National de Publicitate Mobiliara;

(l) parteneri contractuali, in vederea indeplinirii dispozitiilor dumneavoastra, respectiv a obligatiilor asumate de catre CEC Bank fata de dumneavoastra (Fonduri de garantare, Furnizori de utilitati/servicii, companii de asigurare etc.);

(m) instante de judecata sau arbitrale, precum si autoritati competente sa cerceteze savarsirea de fapte penale, la solicitarea acestora, executori judecatoresti si practicieni in insolventa;

(n) furnizori de servicii, parteneri contractuali ai Operatorului ce ofera asistenta in vederea furnizarii, activarii, instalarii, operarii, asigurarii mentenantei serviciilor furnizate de Operator;

(o) alti mandatari/ subcontractori ai Operatorului (de ex:  notar, societati de avocatura, firme organizatoare de promotii cu tragere la sorti etc.). 

Datele cu caracter personal ale Clientilor care beneficiaza de serviciile bancare realizate prin intermediul SWIFT sunt transferate in strainatate catre centrele operationale ale SWIFT (de exemplu, SUA sau Belgia), unde pot fi accesate in scopul combaterii terorismului. CEC Bank va solicita respectivilor destinatari, prin clauze contractuale specifice, sa protejeze datele personale conform cerintelor Regulamentului.

Pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luam in calcul durata contractuala pana la expirarea obligatiilor contractuale si termenele de arhivare, atat legale cat si interne.

Datele Personale colectate de Operator vor fi prelucrate: (i) pe toata perioada executarii Contractului, (ii) ulterior incetarii Contractului, pentru o perioada stabilita conform reglementarilor interne,  (iii) ulterior expirarii perioadei de retentie, in cazul in care pastrarea Datelor Personale colectate este necesara in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul bancar, insa fara a depasi durata maxima prevazuta de aceasta, sau termenele de retentie prevazute de legislatia bancara si de politica de retentie stabilita la nivelul Operatorului.

Ca regula generala, Datele Personale colectate in vederea transmiterii de comunicari comerciale vor fi prelucrate in acest scop pana la data retragerii consimtamantului exprimat de persoana vizata sau, dupa caz, conform politicii de retentie stabilita la nivelul Operatorului.

a. dreptul de a fi informat cu privire la Datele Personale prelucrate de Operator;

b. dreptul de a obtine din partea Operatorului confirmarea faptului ca acesta prelucreaza Datele Personale ale persoanei vizate si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii precum scopurile prelucrarii, categoriile de date personale vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari, acolo unde este posibil, perioada de stocare preconizata. In plus, in cazul in care Datele Personale nu sunt colectate direct de la persoana vizata, sursa acestor date precum si, acolo unde este cazul, existenta unui proces decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri;

c. dreptul la rectificarea Datelor Personale inexacte sau completarea acestora;

d. dreptul la stergerea Datelor Personale, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;

e. dreptul la restrictionarea prelucrarii atunci cand se aplica unul din urmatoarele cazuri: persoana vizata contesta exactitatea datelor, prelucrarea este ilegala, persoana vizata se opune stergerii datelor, atunci cand Operatorul nu mai are nevoie de Datele Personale in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau atunci cand persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale Operatorului prevaleaza asupra celor ale Persoanei vizate;

f. dreptul la portabilitatea datelor, care consta in posibilitatea de a solicita Operatorului transmiterea Datelor Personale furnizate de persoana vizata, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, si transmiterea de catre Persoana vizata a acestor date catre un alt operator;

g. dreptul de opozitie la prelucrarea Datelor Personale, in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare pentru situatii precum: (i) primirea de comunicari comerciale; (ii) adoptarea unei decizii automate, inclusiv crearea de profiluri; (iii) desfasurarea de activitati de prelucrare necesare in vederea indeplinirii unui interes legitim al Operatorului. In caz de opozitie nejustificata, Operatorul este indreptatit sa prelucreze in continuare Datele Personale. In cazul in care, pe durata derularii Contractului, Persoana vizata isi exercita dreptul de opozitie in mod repetat si nejustificat, Operatorul isi rezerva dreptul de a nu mai raspunde unor astfel de solicitari. Dreptul de opozitie nu se va putea exercita cu privire la prelucrarea Datelor Personale necesare in vederea executarii Contractului;

h. posibilitatea persoanei vizate de a solicita Operatorului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o afecteze intr-o masura semnificativa. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, persoana vizata are posibilitatea de a isi exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman, precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitatile descrise in prezenta informare;

i. dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

j. dreptul de a se adresa justitiei.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute la literele a)-h) de mai sus, puteti inainta catre Operator o cerere scrisa, datata si semnata, in orice  unitate teritoriala CEC BANK S.A. sau puteti transmite o astfel de cerere pe email, catre Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal, la adresa de email dpo@cec.ro.

Informatiile prezentate mai sus, vor fi permanent la dispozitia dumneavoastra, in format actualizata, pe site-ul www.cec.ro, respectiv, la cerere, in format fizic, in orice unitate teritoriala a CEC BANK S.A.

Acorduri exprese cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

1. Sunt de acord ca datele mele personale (inclusiv cele privind profilul de client), sa fie prelucrate in scopul imbunatatirii ofertei de produse si servicii CEC BANK S.A. (de exemplu, studii de piata inclusiv studii de satisfactie).Lipsa consimtamantului meu echivaleaza cu refuzul de a fi contactat in vederea participarii la studii de piata (inclusiv studii de satisfactie, segmentare demografica, geografica, psihografica, comportamentala) organizate de catre sau in numele CEC BANK S.A.

2. Sunt de acord ca datele mele personale (inclusiv cele privind profilul de client) sa fie prelucrate de catre CEC BANK S.A. in scopul organizarii de campanii si oferte (inclusiv oferte personalizate) si efectuarii de comunicari comerciale privind produsele si serviciile CEC BANK S.A existente sau noi (de exemplu, transmiterea de newslettere, oferte promotionale).

Lipsa consimtamantului meu echivaleaza cu refuzul de a primi orice astfel de comunicari din partea CEC BANK S.A.

3. Sunt de acord ca datele mele personale sa fie prelucrate de partenerii CEC BANK S.A., in nume propriu si prin imputerniciti, pentru scopuri de marketing, sa fiu contactat si sa primesc informatii relevante in legatura cu produsele si serviciile partenerilor (de exemplu, transmiterea de newslettere, oferte promotionale sau informatii referitoare la beneficiile pe care le pot accesa conform programelor de loialitate ale partenerilor CEC BANK S.A.).

Lipsa consimtamantului meu echivaleaza cu refuzul de a primi orice astfel de comunicari din partea partenerilor CEC BANK S.A.

4. In situatia in care optez pentru un produs de creditare pentru finantarea unui tratament medical/interventie chirurgicala etc. sau solicit un produs de creditare in baza veniturilor reprezentand pensii acordate pentru motive medicale, sunt de acord ca CEC BANK S.A. sa prelucreze datele medicale existente in documentele medicale pe care le pun la dispozitia sa in acest sens.

Inteleg ca in caz de refuz sau retragere a consimtamantului, nu voi putea beneficia de respectivul produs de creditare.

5. Sunt de acord cu promovarea serviciilor pe care CEC BANK S.A le presteaza in calitate de agent al altor entitati (exemplu: societati de asigurare).

Canalele de comunicare agreate a fi folosite in scopurile mentionate la punctele de mai sus sunt:

Va rugam sa completati toate detaliile necesare (numar de telefon, adresa de email, adresa de corespondenta) pentru a va putea furniza informatiile pe canalele solicitate.In scopurile mentionate la punctele de mai sus pot fi prelucrate urmatoarele categorii de date:

 • Date de identificare (nume si prenume, data nasterii)
 • Date de contact (adresa, adresa de e-mail, numar de telefon)
 • Date de geo localizare/date de trafic (IP, cookie)
 • Date financiare
 • Date privind starea civila, studiile si formarea profesionala
 • Alte date (de exemplu: comportament de cumparare, perceptii, stil de viata etc.)
6. Sunt de acord cu consultarea bazelor de date (de exemplu, Directia de Evidenta a Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date) de catre CEC BANK S.A.Prin prezentul document imi exprim consimtamantul ca CEC BANK S.A. sa consulte si sa actualizeze baza de date interna cu datele mele cu caracter personal din baza de date a Directiei de Evidenta a Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date (“D.E.P.A.B.D”).


Retragerea prezentelor acorduri poate fi efectuata in orice moment, in aceeasi modalitate in care au fost exprimate, in orice unitate teritoriala CEC BANK S.A., sau prin transmiterea cererii prin email, catre Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal, la adresa de email dpo@cec.ro. Aceasta isi va produce efecte in termen de cel mult 30 zile de la inregistrarea ei in sistemele CEC BANK S.A.


*Atentie! Fara acceptul tau (fara bifarea campului DA), banca se afla in imposibilitatea de a te contacta pentru a beneficia de consiliere in acordarea creditului dorit. In acest caz, te invitam pentru consiliere in oricare dintre unitatile noastre.

Creditul se acorda persoanelor fizice majore cu cetatenie romana, domiciliul in Romania, varsta minima 18 ani si care realizeaza venituri certe cu caracter de permanenta pe toata durata de creditare.

Puteti accesa butonul ”Aplica acum” de pe site-ul bancii. Iti lasi datele si te sunam noi.
Pe baza datelor comunicate, noi iti calculam suma la care te incadrezi si putem transmite dosarul spre analiza. In agentie te prezinti o singura data in vederea ridicarii cardului.

Veniturile acceptate de banca pentru un card de credit sunt veniturile certe cu caracter de permanenta (salarii, pensii, activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, etc).

Se accepta veniturile realizate in tara.

Avantajele cardului de cumparaturi sunt:

 • Dobanda redusa la nivelul indicelui de referinta ROBOR la 3 luni pentru o perioada de 6 luni de la data activarii limitei;
 • Optiunea de rate fara dobanda pentru orice tranzactie mai mare de 100 lei efectuata la orice comerciant din tara sau strainatate;
 • Costuri minime de creditare - Dobanda pe an practicata de CEC Bank pentru credit card este una dintre cele mai reduse de pe piata romaneasca;
 • Plafonul de credit acordat poate ajunge pana la 9 (noua) venituri nete.
 • Clientii persoane fizice beneficiaza de o reducere cu 50% din valoarea standard a abonamentului Internet Banking - CEConline si a abonamentului Phone Banking - TeleCEC, daca au optat pentru un card de credit MasterCard si nu au acumulat debite restante in ultimele 3 luni;
 • Acces permanent la linia de credit;
 • Rambursare flexibila si pana la 59 zile calendaristice perioada de gratie ;
 • Posibilitatea de a efectua tranzactii securizate pe internet in urma inrolarii gratuite in serviciul 3D  Secure;
 • Posibilitatea refinantarii creditelor de consum.
 • Cardul de credit MasterCard beneficiaza de tehnologie contactless care permite efectuarea de tranzactii rapide si sigure prin simpla apropiere a cardului de terminalul de plata fara a il mai introduce in terminal.

 

Cardul de credit se acorda in LEI.

Valoarea maxima a liniei de credit ce se poate acorda pe acest tip de card este de pana la 9 (noua) venituri nete.

Valoarea minima a liniei de credit ce se poate acorda pe acest tip de card card este de 500 RON.

Puteti opta pentru rate fara dobanda pentru orice tranzactie mai mare de 100 lei efectuata la orice comerciant din tara sau strainatate. Tot ce trebuie sa faceti este sa activati serviciul in agentie sau telefonic (la numarul de pe spatele cardului) inainte de prima tranzactie care doriti sa fie postata in rate. In cazul in care nu doriti ca o tranzactie sa fie postata in rate, sunati la numarul de pe spatele cardului in maxim 24 ore de la efectuarea tranzactiei si puteti anula postarea in rate pentru acea tranzactie.

Pentru platile efectuate cu cardul la comercianti, beneficiati de o perioada de gratie de pana la 59 de zile calendaristice, in care nu platiti dobanda la suma rambursata. In plus, comisionul pentru tranzactii la comercianti, in tara si in strainatate, este ZERO.

Da. Din contul de card de credit pot fi efectuate transferuri prin Internet Banking (CEConline), Phone Banking (TeleCEC-plati prin telefon), Mobile Banking (aplicatie pe telefonul mobil/tableta) sau puteti sa va adresati unei agentii CEC Bank. Pentru sumele transferate prin aceasta modalitate nu veti beneficia de perioada de gratie de pana la 59 zile, acestea fiind asimilate tranzactiilor de retragere numerar.

Raportul de activitate cuprinde tranzactiile efectuate, suma minima si suma totala de plata cu indicarea datei maxime (scadenta lunara). Acesta va este transmis gratuit prin email sau prin posta la adresa pe care ati specificat-o.

Tu alegi modul de rambursare: depunere numerar in orice agentie CEC Bank, virament bancar sau debitare automata a unui cont in lei deschis la CEC Bank.

Poti rambursa lunar orice suma, dar nu mai putin de suma minima de plata specificata pe raport (2,5% din creditul utilizat la sfarsitul lunii precedente).

Poti intra in posesia cardului in 3-5 zile lucratoare din momentul acceptarii limitei aprobate.

 • cerere credit card;
 •  copie dupa actul de identitate al solicitantului (BI/CI) si, dupa caz, al codebitorilor (sotul/sotia/membrii de familie care locuiesc si gospodaresc impreuna cu solicitantul);
 • acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit (CRC) si la Biroul de Credit pentru client si codebitori precum si acordul de consultare si prelucrare a informatiilor din bazele de date ale MFP - ANAF (in cazul clientilor care realizeaza venituri salariale);
 • pentru clientii pentru care informatiile din bazele de date ANAF nu sunt concludente/relevante prin prisma veniturilor si a caracterului de permanenta al acestuia, se va prezenta Adeverinta de salariu sau Adeverinta privind vechimea in munca (dupa caz);
 •  documente care atesta capacitatea clientului si a codebitorilor de a dispune de venituri certe, cu caracter de permanenta (salarii, pensii, activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, dividende etc.);
 • declaratie conform normelor BNR in vigoare
 • Veniturile realizate din pensii definitive si nerevizuibile (de ex: pensii pentru limita de varsta, pensii anticipate, pensii de urmas certificate cu documente) sunt atestate de copie dupa ultimul talon de pensie sau extrasul contului in care se vireaza pensia (in cazul in care pensia se vireaza in cont deschis la CEC Bank). In cazul pensiilor de invaliditate se ataseaza la dosar si copia deciziei Comisiei Medicale;
 • In situatia in care Limita de credit card se acorda complementar/concomitent unui credit garantat cu ipoteci imobiliare, se pot lua in considerare veniturile din salarii realizate de client in strainatate.

 

Veniturile realizate din contracte de cesiune a drepturilor de autor sau mandate sunt atestate de:

 •  copie a contractului de cesiune a drepturilor de autor;
 •  adeverinta eliberata de angajator;
 •  documentul eliberat de angajator conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare sau decizia de impunere pentru ultimul an incheiat sau declaratia de venit (pe anul in curs) depusa la Administratia Financiara;

Veniturile realizate din activitati independente (inclusiv profesii liberale) sunt atestate cu urmatoarele documente (in copie xerox, emise conform reglementarilor legale in domeniu):

 • actul legal in baza caruia practica activitatea independenta, din care sa rezulte ca desfasoara activitatea de cel putin 6 luni (autorizatie de functionare, etc.);
 • decizie de impunere pe ultimul an incheiat sau declaratie speciala privind veniturile din activitati independente (pe anul in curs) depusa la Administratia Financiara;
 • registrul de incasari si plati pentru ultimele 6 luni, etc., dupa caz

 

Veniturile realizate din cedarea folosintei bunurilor (chirii, arende, etc.) sunt atestate cu urmatoarele documente, in copie xerox:

 • contract de inchiriere inregistrat la Administratia Financiara;
 • decizie de impunere pe ultimul an incheiat sau declaratie speciala privind veniturile din cedarea folosintei bunurilor (pe anul in curs) depusa la Administratia Financiara;
 • din contractul de inchiriere trebuie sa rezulte ca acesta a fost incheiat de cel putin 1 luna si sa mai fie valabil cel putin 6 luni de la data semnarii cererii de credit card/de acordare/redimensionare a Limitei facilitatii de descoperire de cont cu acces prin card MasterCard World;

 

Veniturile realizate din dividende sunt atestate cu urmatoarele documente, in copie xerox:

 • bilant contabil al societatii la care solicitantul sau codebitorul/codebitorii sunt actionari, pentru ultimele 2 exercitii financiare incheiate (depuse la Administratia Financiara);
 • extras din hotararea Adunarii Generale a Actionarilor privind repartizarea profitului catre actionari (din care sa rezulte valoarea totala a dividendelor repartizate si cota parte a solicitantului din valoarea totala a dividendelor);
 • certificat constatator nu mai vechi de 30 de zile (certificat eliberat de registrul comertului care arata numele si codurile firmei, participarile asociatilor, domeniul de activitate);
 • ultima balanta de verificare;
 • decizie de impunere pe ultimul an incheiat sau declaratie speciala privind veniturile din dividende (pe anul in curs) depusa la Administratia Financiara;

Creditul se acorda persoanelor fizice majore cu cetatenie romana, domiciliul in Romania, varsta minima 18 ani si care realizeaza venituri certe cu caracter de permanenta pe toata durata de creditare. Varsta maxima la data rambursarii creditului este de 70 ani, inclusiv.

Poti accesa butonul ”Aplica acum” de pe site-ul bancii. Iti lasi datele si te sunam noi. Pe baza datelor comunicate, noi iti calculam suma la care te incadrezi si putem transmite dosarul spre analiza. In agentie te prezinti o singura data in vederea semnarii acordului ANAF/prezentarii documentelor si semnarii contractului.

Veniturile acceptate de banca sunt veniturile nete certe cu caracter de permanenta (salarii, pensii, activitati agricole, activitati independente, chirii, contracte de colaborare, drepturi intelectuale etc ). Se accepta veniturile realizate in tara si pensiile din strainatate virate in cont deschis la CEC Bank.

Avantajele acestui tip de credit sunt:

 • Fara comision de  analiza dosar si de rambursare anticipata;
 • Fara avans;
 • Fara documente justificative privind utilizarea creditului;
 • Valoarea maxima a creditului extinsa la 90.000 lei;
 • Perioada de gratie de pana la 12 luni; (mentionez ca poate beneficia doar la solicitarea clientului, nu ofera Banca din oficiu)
 • Dobanda anuala efectiva/(DAE) redusa daca soliciti si un credit prin card;
 • Posibilitatea utilizarii serviciului de Internet Banking pentru vizualizarea situatiei creditului (sold, dobanzi, rate), dar si pentru operatiuni curente (plati, depozite);
 • La calculul venitului net se pot lua in calcul toate veniturile certe, cu caracter de permanenta pe toata perioada de creditare, ale familiei.

Creditul de nevoi personale fara ipoteca se acorda in LEI.

Perioada de creditare este de minim 1 an (fara perioada de gratie), maxim 5 ani (cu posibilitatea optarii pentru perioada de gratie de maxim 12 luni).

Poti intra in posesia banilor in aproximativ 24 ore de la semnarea contractului.

Principalele documente ce trebuie prezentate de client pentru obtinerea unui credit:

 • Cererea de credit (formularul Bancii) impreuna cu acordurile de consultare a bazelor de date a Centralei Riscului de Credit (CRC) si a Biroului de Credit (BC) pentru client, familia clientului si fideiusori, dupa caz,
 • Acordul de consultare si prelucrare a informatiilor din bazele de date ale MFP - ANAF (in cazul clientilor care realizeaza venituri salariale) pentru client, familia clientului si fideiusori, dupa caz (formularul Bancii);
 • O Pentru clientii pentru care informatiile din bazele de date ANAF nu sunt concludente/relevante prin prisma veniturilor si a caracterului de permanenta al acestuia, se vor prezenta: Adeverinta  de salariu sau Adeverinta privind vechimea in munca (dupa caz)(formularul Bancii);
 • O Documente care atesta capacitatea clientului, si dupa caz a familiei clientului si fideiusorilor de a dispune de venituri certe, cu caracter de permanenta, realizate din salarii, pensii, activitati agricole, activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati prestate in baza unor conventii civile, contracte de colaborare etc.
 • Actele de identitate ale clientului, si dupa caz a familiei clientului si fideiusorilor;
 • Alte documente, dupa caz .

Creditul se acorda persoanelor fizice majore cu cetatenie romana, domiciliul in Romania si care realizeaza venituri certe cu caracter de permanenta pe toata durata de creditare din salarii/pensii (pensii pentru limita de varsta, definitive, nerevizuibile) virate pe contul de card de debit Visa sau Mastercard deschis la CEC Bank (ca urmare a unei conventii de virare intre angajator/Casa de pensii si banca).

In cazul in care ti se vireaza salariul/pensia in contul deschis la CEC Bank te poti adresa unei agentii CEC Bank sau ne poti contacta la numarul de telefon 021.211.11.11. Pe baza datelor comunicate, noi iti calculam suma la care te incadrezi si putem transmite dosarul spre analiza. In agentie te prezinti o singura data in vederea semnarii contractului si activarii limitei.

Veniturile acceptate de banca pentru un descoperit de cont sunt veniturile certe cu caracter de permanenta din salarii/pensii (pensii pentru limita de varsta, definitive, nerevizuibile). Se accepta veniturile realizate in tara.

Avantajele descoperitului de cont sunt:

• Posibilitatea de a beneficia de facilitatea de descoperit de cont de pana la 9 salarii lunare nete. Banca desfasoara, in perioada 01.06.2016 - 31.03.2017, o campanie promotionala prin care limita maxima de credit a fost extinsa de la 40.000 la 60.000 lei.

• Clientii persoane fizice beneficiaza de o reducere cu 50% din valoarea standard a abonamentului Internet Banking - CEConline si a abonamentului Phone Banking - TeleCEC, daca au optat pentru un card daca au optat pentru o facilitate de overdraft la cardul de debit si nu au acumulat debite restante in ultimele 3 luni;

• Acces permanent la linia de credit; • Fara costuri suplimentare in ceea ce priveste administrarea, intrucat limita de credit se acorda pe cardul ce il detineti deja la CEC Bank.

Odata aprobata, linia de credit poate fi folosita pe toata perioada in care primiti salariul sau pensia in contul de card. Platiti dobanda numai pentru creditul efectiv utilizat. In majoritatea cazurilor limita de descoperire in cont nu are o data fixa de rambursare integrala, cu conditia mentinerii aceluiasi loc de munca/casa de pensii si alimentarii lunare a contului de card. Dupa fiecare rambursare, suma disponibila in contul de card poate fi utilizata din nou, fara a depasi limita de credit acordata de banca.

Descoperitul de cont (overdraftul) se acorda in LEI.

Valoarea maxima a liniei de credit ce se poate acorda este de pana la 9 salarii lunare nete. Banca desfasoara, in perioada 01.06.2016 - 31.03.2017, o campanie promotionala prin care limita maxima de credit a fost extinsa de la 40.000 la 60.000 lei.

Valoarea minima a liniei de credit ce se poate acorda este de 100 RON.

In cazul in care detineti fonduri proprii pe card, se utilizeaza mai intai fondurile proprii si ulterior veti utiliza sume din linia descoperitului de cont.

Poti accesa limita de credit dupa semnarea contractului in agentia CEC Bank aleasa de dvs. Contractul pentru descoperitul de cont poate ajunge in agentie in 3-5 zile lucratoare din momentul acceptarii limitei aprobate.

 • cerere acordare limita;
 • copie dupa actul de identitate al solicitantului (BI/CI);
 • acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit (CRC) si la Biroul de Credit
 • acordul de consultare si prelucrare a informatiilor din bazele de date ale MFP - ANAF (in cazul clientilor care realizeaza venituri salariale )- daca este cazul
 • pentru clientii pentru care informatiile din bazele de date ANAF nu sunt concludente/relevante prin prisma veniturilor si a caracterului de permanenta al acestuia, se va prezenta Adeverinta de salariu sau Adeverinta privind vechimea in munca (dupa caz);
 • declaratie conform normelor BNR in vigoare
 • copia ultimului talon de pensie sau extrasul contului in care se vireaza pensia (in cazul in care pesnia este incasata in cont deschis la CEC Bank).In cazul persoanelor care realizeaza venituri din pensii nu se solicita documente fiscale.

Creditul se acorda persoanelor fizice majore cu cetatenie romana, domiciliul in Romania, varsta minima 18 ani si care realizeaza venituri certe cu caracter de permanenta pe toata durata de creditare. Varsta maxima la data rambursarii creditului este de 70 ani, inclusiv.

Poti accesa butonul ”Aplica acum” de pe site-ul bancii. Iti lasi datele si te sunam noi. Pe baza datelor comunicate, noi iti calculam suma la care te incadrezi si putem transmite dosarul spre analiza. In agentie te prezinti o singura data in vederea semnarii acordului ANAF/prezentarii documentelor si semnarii contractului.

Veniturile acceptate de banca sunt veniturile nete certe cu caracter de permanenta (salarii, pensii, activitati agricole, activitati independente, chirii, contracte de colaborare, drepturi intelectuale etc ). Se accepta veniturile realizate in tara si pensiile din strainatate virate in cont deschis la CEC Bank.

Avantajele acestui  tip de credit sunt:

 • Fara comision de  analiza dosar si de rambursare anticipata;
 • Fara avans;
 • Fara documente justificative privind utilizarea creditului;
 • Valoarea maxima a creditului extinsa la 90.000 lei;
 • Perioada de gratie de pana la 12 luni; (mentionez ca poate beneficia doar la solicitarea clientului, nu ofera Banca din oficiu)
 • Dobanda anuala efectiva/(DAE) redusa daca soliciti si un credit prin card;
 • Posibilitatea utilizarii serviciului de Internet Banking pentru vizualizarea situatiei creditului (sold, dobanzi, rate), dar si pentru operatiuni curente (plati, depozite);
 • La calculul venitului net se pot lua in calcul toate veniturile certe, cu caracter de permanenta pe toata perioada de creditare, ale familiei.

Creditul de refinantare credit de consum se acorda in LEI.

Perioada de creditare este de minim 1 an (fara perioada de gratie), maxim 5 ani (cu posibilitatea optarii pentru perioada de gratie de maxim 12 luni).

Poti intra in posesia banilor in aproximativ 24 ore de la semnarea contractului.

Principalele documente ce trebuie prezentate de client pentru obtinerea unui credit:
 

 • Cererea de credit (formularul Bancii) impreuna cu acordurile de consultare a bazelor de date a Centralei Riscului de Credit (CRC) si a Biroului de Credit (BC) pentru client, familia clientului si fideiusori, dupa caz,
 • Acordul de consultare si prelucrare a informatiilor din bazele de date ale MFP - ANAF (in cazul clientilor care realizeaza venituri salariale) pentru client, familia clientului si fideiusori, dupa caz (formularul Bancii);
 • Pentru clientii pentru care informatiile din bazele de date ANAF nu sunt concludente/relevante prin prisma veniturilor si a caracterului de permanenta al acestuia, se vor prezenta: Adeverinta  de salariu sau Adeverinta privind vechimea in munca (dupa caz)(formularul Bancii);
 • Documente care atesta capacitatea clientului, si dupa caz a familiei clientului si fideiusorilor de a dispune de venituri certe, cu caracter de permanenta, realizate din salarii, pensii, activitati agricole, activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, activitati prestate in baza unor conventii civile, contracte de colaborare etc.
 • Actele de identitate ale clientului, si dupa caz a familiei clientului si fideiusorilor;
 • Alte documente, dupa caz .