Poți obține un credit în baza veniturile realizate ca navigator?

La CEC Bank poți obține credite de nevoi personale sau credite ipotecare pe baza veniturilor de navigator, însă, trebuie să îndeplinești mai multe condiții și să prezinți documente care demonstrează realizarea veniturilor.

 

Condiții pentru contractarea de credite pe baza veniturilor din străintate:

 • Să îndeplinești condițiile generale de eligibilitate
 • Să prezinți garanții reale, respectiv ipoteca imobiliară și/sau ipoteca mobiliară prin constituirea unui cash colateral (asupra depozitelor colaterale)
 • Sunt acceptate și garanțiile emise de fonduri de garantare în numele și contul statului
 • Să prezinți documente care certifică realizarea de venituri din străinătate

 

Documente doveditoare ale veniturilor necesare pentru aprobarea creditului

 • adeverință de salariu, în măsură în care angajatorul poate elibera conform reglementărilor în domeniu un astfel de document sau un document emis de angajator care să cuprindă cel puțin informațiile înscrise pe formularul CEC Bank referitoare la datele de identificare ale angajatorului și angajatului și la veniturile realizate
 • Documentul trebuie prezentat în original și cu traducere legalizată (sunt acceptate traducerile legalizate în condițiile de mai jos.
 • contractul/contractele de muncă sau carnetul de muncă și după caz actele adiționale aferente acestuia/acestora, traduse și legalizate conform celor de mai jos. În cazul în care angajatorul este înregistrat în Romania, aceste documente se vor prezenta în copii care vor fi certificate pentru conformitate la ghișeu de către lucrătorul bancar sau traduse și legalizate conform celor de mai sus. Din documentele prezentate trebuie să rezulte că persoanele în cauză au o vechime în muncă de cel puțin 24 de luni, din care perioadele de navigație cumulează minim 12 luni
 • Documentul din care să rezulte data de la care este angajat navigatorul și data când urmează să plece în voiaj, în cazul în care la data solicitării creditului navigatorul nu este plecat în voiaj
 • Copia carnetului de marinar, copia brevetului de marinar/certificatului de competență și copia pașaportului, certificate pentru conformitate la ghișeu de către lucrătorul bancar sau traduse și legalizate conform celor de mai sus
 • Foaia matricolă eliberată de Autoritatea Navală Română
 • Recomandare de la angajator sau de la comandantul navei, în original și, daca este cazul, o traducere legalizată conform celor de mai sus
 • O declarație pe proprie răspundere din care să rezulte adresa de corespondență (adresa completă a locației și numărul de telefon sau adresa de e-mail) la care pot fi contactate în România
 • Sunt acceptate traducerile legalizate la Consulatul Român/misiunea diplomatică a României sau la un notar public din România/un notar public din țară în care sunt realizate veniturile. În acest caz este necesara și apostila/supralegalizarea, după caz, pe toate documentele cu parafa originală de legalizare.