header pf family start

FamilyStart - credit de nevoi personale cu facilități de la stat

Poți împrumuta până la 150 000 de lei cu garanții de stat și dobânzi subvenționate de stat. Susținem tinerii prin Programele „StudentInvest” și „FamilyStart” finanțate de Guvernul României 2023.

 

Programul guvernamental FamilyStart

Credit de nevoi personale cu dobânzi subvenționate și garanții de stat pentru acoperi nevoile financiare pentru evenimentele importante din viața familiei tale, cum ar fi: nunta, educația și creșterea copiilor sau chiar achitarea avansului pentru o mașină de familie. 

Sumele se pot utiliza pe baza documentelor justificative prezentate la decontare sau cu plata directă a furnizorului pe baza documentelor justificative.

 

Termen depunere solicitări: Solicitările trebuie depuse cât mai repede, astfel încât să poată fi îndeplinite formalitățile pentru solicitarea garanției de stat, până la 28 decembrie 2023, după analiza și aprobarea creditului la nivelul CEC Bank, în limita plafoanelor de garantare disponibile.

 

De ce să alegi creditul Family Start de la CEC Bank?

 

 

 

icon dobanzi depozite procent

Dobândă redusă

Dobândă subvenționată: 75% din dobânda datorată lunar (IRCC +4%) este subvenționată de stat

icon contract legislatie

Garanție de stat

80% din valoarea finanțărilor beneficiază de garanții de stat, prin Fondul Român de Contragarantare (comision de gestiune a garanției subvenționat)

icon calendar

Durată până la 5 ani

Fără perioadă de grație

Ce trebuie să știi despre creditul de nevoi personale

 • Dobândă: IRCC+4% /an din care 75% este subvenționată de stat. Dobânda se ajustează trimestrial, în funcție de evoluția indicelui IRCC. Vezi aici detalii despre nivelul curent al indicilor de referință
 • Comision de analiză datorat de client: ZERO. Există un comision de analiză, de 0,2%, datorat la acordare, care este subvenționat de stat)
 • Avans ZERO
 • Comision de  gestiune a garanției datorat de client: ZERO. Există un comision de gestiune a  garanției, de 0,4% - calculat la valoarea garanției, care este subvenționat de stat.
 • Comision de rambursare anticipată: ZERO

După aprobarea creditului, sumele se pot utiliza pe baza documentelor justificative prezentate la decontare sau cu plata directă a furnizorului pe baza documentelor justificative, pentru:


a)     costurile ce decurg din evenimente care conduc la obținerea statutului de soț și soție, precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătoriei, dar nu mai mult de 20.000 lei;
b)    plata cheltuielilor cu spitalizarea în cazul nașterilor;
c)     cheltuielile cu creșa, grădinița, școala, programele „Școala după școală“, și/sau afterschool precum și cu participarea și/sau achiziția de materiale/echipamente/instrumente necesare în cadrul activităților extrascolare la care participă sau se înscriu copiii beneficiarului;
d)    achiziția de autoturisme familiale noi sau autoturisme second hand, cu vechime de maximum 5 ani la data efectuării tragerii, precum și achiziția de autoturisme adaptate pentru persoanele cu dizabilități;
e)     plata pentru tinerii căsătoriți a cheltuielilor aferente taxelor de studii, inclusiv licență, master, inclusiv Master of Business Administration, doctorat,  cursuri de calificare sau perfecționare profesională, conversie sau reconversie profesională, precum și a celor aferente cărților de specialitate și rechizitelor inclusiv celor editate în fromate accesibile persoanelor cu dizabilotăț, toate formele de studiu trebuie sa fie autorizate sa funcționeze provizoriu sau acreditate;
f)      plata pentru tinerii căsătoriți a cheltuielilor aferente publicării cărților sau a studiilor de specialitate, inclusiv a celor editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilități;
g)     plata taxelor de participare la manifestări știinţifice și concursuri, precum și a cheltuielilor de transport pentru deplasări;
h)    achiziționarea de calculatoare, și/sau componente ale acestora, laptopuri, imprimante, aplicații informatice de specialitate, inclusiv a celor având incorporate tehnologii de acces pentru persoanele cu dizabilități;
i)       plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/lună, (la cursul BNR din ziua plății). Plata se face lunar, nefiind acceptată decontarea în avans a unor sume;
j)       o parte/avans din prețul de achiziție a unei locuințe/costul de construcție inclusiv pentru costul proiectării și al execuției, cheltuieli legate de construcția/ modernizarea/ renovarea/ extinderea locuinței, de lucrări pentru creșterea eficienței energetice sau pentru instalarea de echipamente/ instalații de producere a energiei electrice/ cogenerare din surse regenerabile – prin proiect individual sau prin programe guvernamentale specifice, precum și cheltuieli legate de achiziția de mobilier; rambursarea anticipată parțială/ integrală a unui credit ipotecar contractat anterior, inclusiv prin programe guvernamentale;
k)      investigații și tratamente medicale complexe recomandate de medici specialiști familiilor ai căror membri se confruntă cu probleme de sănătate.
l)       achiziția de soluții energetice sustenabile – sisteme de panouri fotovoltaice, sisteme de panouri solare, instalații eoliene și alte soluții energetice;
m)     achiziția aparatelor electrocasnice și aparatura electronică în valoare totală de maximum 10.000 lei.

Aria de teritorialitate a cheltuielilor eligibile o reprezinta teritoriul Romaniei, cu exceptia celor prevazute la lit. l).

 • 150 000 de lei este suma maximă pentru creditul Family Start
 • 5 ani este durata maximă pentru creditul Family Start, fără perioadă de grație
 • suma pentru care ești eligibil se va stabili în funcție de nivelul veniturilor, astfel încât rata lunară să nu fie prea împovărătoare

Condiții eligibilitate Family Start

 • domiciliul în România
 • vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 45 de ani neîmpliniți care își întemeiază o familie și/sau care formează deja o familie, dintre care cel puțin unul dintre beneficiari se încadrează în criteriul de vârstă;

Prin familie, conform legislației aferentă Programului,  se înțelege:

            •     familia formată din soț, soție cu/fără copii cu vârsta de până la 18 ani aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună; 

            •     familia monoparentală formată din persoana singură și copiii cu vârsta de până la 18 ani aflați în întreținere și care locuiesc împreună cu aceasta; 

            •    bărbatul și femeia necăsătoriți care conviețuiesc și gospodăresc împreună; 

Prin persoană singură se înțelege persoana care: este necăsătorită; este văduvă; este divorțată; are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească

 • plafonul de venit net lunar pe membru de familie ce permite participarea in program – pana la 6.000 lei, respectiv 7.500 de lei in cazul familiilor monoparentale.

Prin venitul net lunar se înțelege inclusiv indemnizația pentru creșterea copilului.

 • nu au accesat şi nu vor accesa un alt credit în cadrul programului de la un alt finanţator (declarație pe propria răspundere)
 • se încadrează în condițiile de creditare ale CEC Bank.

 

Condiții generale de creditare CEC Bank

 • să fii cetățean român
 • să ai minimum 18 ani
 • să ai venituri nete, dovedite, pentru rambursarea creditului 
 • să ai vechime minimum 3 luni la actualul loc de muncă

Vezi aici mai multe detalii

Pentru acordarea unui credit de nevoi personale, sunt necesare:

 • cartea de identitate
 • documente care dovedesc veniturile. Dacă ești salariat, confirmarea veniturilor se va face automat, prin interogarea bazei de date ANAF

Dacă aplici în sucursale, banca poate lua în calcul și alte tipuri de venituri pentru care trebuie să prezinți documente doveditoare:

cross-sell-mobile

Plătește-ți ratele ușor

Vezi situația creditului și următoarea rată scadentă din Mobile și Internet Banking, disponibile fără comisioane suplimentare în pachetele de servicii bancare. 
Află mai multe

cont-bancar-cross-sell

Ai nevoie de un credit flexibil?

Poți obține până la 60.000 lei cu cardul de credit Visa Affinity. 100% online și cu până la 24 de rate fără dobândă la orice comerciant.
Află mai multe