header pf family start

În acest moment numărul solicitărilor de credit primite depășește plafonul de garantare alocat băncii în cadrul acestui program. Vă vom ține la curent cu eventualele noutăți.
Multumim pentru înțelegere.

 

FamilyStart - credit de nevoi personale cu facilități de la stat

Poți împrumuta până la 150 000 de lei cu garanții de stat și dobânzi subvenționate de stat. Susținem tinerii prin Programele „StudentInvest” și „FamilyStart” finanțate de Guvernul României 2024.

 

Programul guvernamental FamilyStart

Credit de nevoi personale cu dobânzi subvenționate și garanții de stat pentru a acoperi nevoile financiare pentru evenimentele importante din viața familiei tale, cum ar fi: nunta, educația și creșterea copiilor sau chiar achitarea prețului de achiziție pentru un autoturism de familie. 

Sumele se pot utiliza pe baza documentelor justificative prezentate la decontare sau cu plata directă a furnizorului pe baza documentelor justificative.

 

De ce să alegi creditul Family Start de la CEC Bank?

 

 

 

icon dobanzi depozite procent

Dobândă redusă

Dobândă subvenționată: 75% din dobânda datorată lunar (IRCC +4%) este subvenționată de stat

icon contract legislatie

Garanție de stat

80% din valoarea finanțărilor beneficiază de garanții de stat, prin Fondul Român de Contragarantare (comision de gestiune a garanției subvenționat)

icon calendar

Perioada de creditare: maximum 5 ani

Fără perioadă de grație

Ce trebuie să știi despre creditul de nevoi personale

 • Dobândă: IRCC+4% /an din care 75% este subvenționată de stat. Dobânda se ajustează trimestrial, în funcție de evoluția indicelui IRCC. Vezi aici detalii despre nivelul curent al indicilor de referință
 • Comision de analiză datorat de client: ZERO. Există un comision de analiză, de 0,2%, datorat la acordare, care este subvenționat de stat)
 • Avans ZERO
 • Comision de  gestiune a garanției datorat de client: ZERO. Există un comision de gestiune a  garanției, de 0,4% - calculat la valoarea garanției, care este subvenționat de stat.
 • Comision de rambursare anticipată: ZERO

După aprobarea creditului, sumele se pot utiliza pe baza documentelor justificative prezentate la decontare sau cu plata directă a furnizorului pe baza documentelor justificative, pentru:


a)    costurile ce decurg din evenimente care conduc la obținerea statutului de soţ şi soţie, precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătoriei, dar nu mai mult de 20.000 lei;
b)    plata cheltuielilor cu spitalizarea în cazul nașterilor;
c)    cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele „Scoala dupa scoala” si/sau afterschool, precum şi cu participarea si/sau achizitionarea de materiale/ echipamente/ instrumente necesare in cadrul activitatilor extrașcolare la care participa sau se inscriu copiii beneficiarului;
d)    achiziția de autoturisme familiale noi/secondhand cu vechime de maximum 5 ani la data efectuarii tragerii, precum si achiziția de autoturisme adaptate pentru persoanele cu dizabilități;
e)    cheltuieli aferente taxelor de studii: licență, master, inclusiv Master of Business Administration, doctorat, inclusiv cursuri de calificare sau perfectionare profesionala, conversie sau reconversie,  precum şi a celor aferente cărţilor de specialitate şi rechizitelor; inclusiv celor editate in foirmate accesibile persoanelor cu dizabilitati;  toate formele de studiu trebuie sa fie autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate;
f)    plata cheltuielilor aferente publicării cărţilor sau a studiilor de specialitate, inclusiv a celor editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilităţi;
g)    plata taxelor de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri, precum și a cheltuielilor de transport pentru deplasări;
h)    achiziţionarea de calculatoare si/sau componente ale acestora, laptopuri, imprimante, aplicatii informatice de specialitate, inclusiv a celor avand incorporate tehnologii de acces pentru persoanele cu dizabilitati;
i)    plata chiriei, in limita a maximum 300 euro/lună, (la cursul BNR din ziua plății);
j)    parte/avans din achiziţia unei locuinţe/costul de constructiei al unei locuinte –inclusiv costul proiectarii si al executiei, cheltuieli legate de constructie /modernizare/ renovare/ extinderea locuintei, de lucrari pentru cresterea eficientei energetice sau pentru instalarea de echipamente/instalatii de producere a energiei electrice/ cogenerare din surse regenerabile –prin  proiect individual sau prin programe guvernamentale specific, precum si cheltuieli legate de achizitia de mobilier, rambursarea anticipate partiala/integrala a unui credit ipotecar contractat anterior, inclusiv prin programe guvernamentale;
k)    costul serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale;
l)    investigaţii medicale complexe recomandate de medici specialisti în cazul familiilor ai caror membri au probleme de sanitate (pot fi efectuate si in strainatate);
m)    achizitia de solutii energetice sustenabile-sisteme de panouri fotovoltaice, sisteme de panouri solare, instalatii eoliene si alte solutii energetice;
n)    Achizitia aparatelor electrocasnice in valoare totala de maximum 10.000 lei si aparatura electronica in valoare totala de maximum 10.000 lei.

 

Refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului  (exceptand creditele acordate in Program ptr rambursarea anticipata partiala / integrala a unui credit ipotecar contractat anterior, inclusiv prin programe guvernamentale) refinanţarea creditului în cadrul Programului.

 

Aria de teritorialitate a cheltuielilor eligibile o reprezinta Teritoriul Romaniei (exceptând cheltuielile sau investigațiile și tratamente medicale complexe de la pct l)

 

 • 150 000 de lei este suma maximă pentru creditul Family Start
 • 5 ani este durata maximă pentru creditul Family Start, fără perioadă de grație
 • suma pentru care ești eligibil se va stabili în funcție de nivelul veniturilor, astfel încât rata lunară să nu fie prea împovărătoare
 • perioada de utilizare: maximum 1 an de la data acordării creditului, cu trageri în tranșe de min 500 lei, excepție fiind ultima transă

Condiții eligibilitate Family Start

 • persoane fizice care au cetățenie română și domiciliul în România
 • persoane fizice cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți şi până la 45 de ani neîmpliniți care își întemeiază o familie  și/sau persoanele care formează împreună o familie dintre care cel puțin unul dintre beneficiari se încadrează în criteriul de vârstă și care au venitul net lunar pe membru de familie până la 6.000 de lei, respectiv pentru familiile monoparentale care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 7.500 lei; Prin venitul net lunar se înțelege  inclusiv indemnizația pentru creșterea copilului
 • completează o declaraţie pe propria răspundere prin care declară că nu au accesat şi nu vor accesa un alt credit în cadrul programului de la un alt finanţator;
 • au calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul;
 • se încadrează în normele interne de creditare ale CEC Bank.
 • se încadrează în condițiile de creditare ale CEC Bank.

 

Condiții generale de creditare CEC Bank

 • să fii cetățean român
 • să ai minimum 18 ani
 • să ai venituri nete, dovedite, pentru rambursarea creditului 
 • să ai vechime minimum 3 luni la actualul loc de muncă

Vezi aici mai multe detalii

Pentru acordarea unui credit de nevoi personale, sunt necesare:

 • cartea de identitate
 • documente care dovedesc veniturile. Dacă ești salariat, confirmarea veniturilor se va face automat, prin interogarea bazei de date ANAF

Dacă aplici în sucursale, banca poate lua în calcul și alte tipuri de venituri pentru care trebuie să prezinți documente doveditoare:

cross-sell-mobile

Plătește-ți ratele ușor

Vezi situația creditului și următoarea rată scadentă din Mobile și Internet Banking, disponibile fără comisioane suplimentare în pachetele de servicii bancare. 
Află mai multe

cont-bancar-cross-sell

Ai nevoie de un credit flexibil?

Poți obține până la 60.000 lei cu cardul de credit Visa Affinity. 100% online și cu până la 24 de rate fără dobândă la orice comerciant.
Află mai multe