Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.
Perioada de creditare de pana la 35 ani

Perioada de gratie avantajoasa, stabilita in functie de perioada de creditare

Rescadentarea/reesalonarea creditelor

Posibilitatea achizitionarii inclusiv a locuintelor executate silit de CEC Bank sau de alte institutii de credit, fara evaluare

La calculul venitului net se pot lua in calcul toate veniturile certe cu caracter de permanenta pe toata perioada de creditare, ale familiei

Posibilitatea utilizarii serviciului de Internet Banking si/sau Mobile Banking gratuit pentru primele 3 luni, pentru vizualizarea situatiei creditului (sold, dobanzi, rate), dar si pentru operatiuni curente (plati, depozite)
Destinatia creditului: cumpararea de locuinte proprietate personala si a terenului aferent, daca este cazul

Moneda: LEI 

Valoarea creditului:  maximum 2.800.000 LEI

Valoarea maxima a creditului este stabilita in functie de capacitatea de rambursare a fiecarui client

Aportul propriu:
In cazul creditelor garantate cu cel putin un imobil cu destinatia de locuinta: minimum 15% din valoarea evidentiata in documentele din care rezulta destinatia creditului solicitat

In cazul creditelor garantate cu alte tipuri de bunuri imobile: minimum 15% din valoarea evidentiata in documentele din care rezulta destinatia creditului solicitat

Perioada de creditare: maximum 35 ani

Perioada de tragere: maximum 30 zile calendaristice
 
Perioada de gratie: maximum 360 zile calendaristice, in functie de perioada de creditare

Garantii: ipoteca imobiliara asupra imobilului - constructia si/sau terenul pe care se afla sau urmeaza sa se ridice o constructie, care face obiectul investitiei imobiliare  pentru care se acorda creditul. In completarea ipotecii imobiliare pot a fi admise si alte garantii dintre cele acceptate de Banca.
 
Asigurarea impotriva riscurilor de calamitate a proprietatii ipotecare este obligatorie, fiind necesara anterior acordarii creditului

Varsta la data stabilita pentru rambursarea integrala a creditului: maximum 75 ani, inclusiv

Dobanda
- variabila pe toata perioada de creditare

Credite supuse prevederilor Legii 77/2016 - indiferent de destinatie
In functie de aportul propriu:
- intre 15% si 30%:
Standard/fara credit prin card: 5,73% (ROBOR 6M + 2,50 p.p.)
Impreuna cu credit prin card: 5,63% (ROBOR 6M + 2,40 p.p.)
- minimum 30%:
Standard/fara credit prin card: 5,48% (ROBOR 6M + 2,25 p.p.)
Impreuna cu credit prin card: 5,38% (ROBOR 6M + 2,15 p.p.)

Credite care nu se supun prevederilor Legii 77/2016
Aport propriu: minimum 15%
Standard/fara credit prin card: 5,38 (ROBOR 6M + 2,15 p.p.)
Impreuna cu credit prin card: 5,13% (ROBOR 6M + 1,90 p.p.)

Nivelul dobanzii ROBOR 6M luat in calcul este in prezent de 3,23% valabil la data de 2 iulie 2018.

Dobanda se modifica semestrial la datele de 1 ianuarie si 1 iulie ale anului sau in prima zi lucratoare imediat urmatoare zilei de intai a semestrului, in cazul in care data de intai a semestrului este zi nelucratoare, cu dobanda ROBOR 6M valabila in ziua modificarii.

Valoarea valabila a indicilor la data modificarii este cea publicata de catre organizatia de reglementare aferenta, cu doua zile lucratoare anterior.

Comisioane
Comision de analiza dosar: 500 lei
Comision de rambursare anticipata: 0
Comision de administrare credit aplicabil lunar la soldul curent al creditului:
- 0,04%, inclusiv in cazul creditului cu destinatie achizitionare de locuinte executate silit de alte institutii de credit
- 0,03%, in cazul creditului cu destinatie achizitionare de locuinte executate silit de CEC Bank

Alte elemente de cost care nu intra in calculul DAE, respectiv:
- comision unic pentru servicii prestate la cererea clientului, in legatura cu derularea creditului;
- inscrierea/prelungirea/modificarea (dupa caz) si radierea garantiei reale mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale clientului/codebitorilor si ale conturilor de card de debit ale clientului la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
- toate costurile (taxe, onorarii, alte costuri) care trebuie achitate in legatura cu incheierea, publicitatea si/sau inregistrarea contractului de credit si a documentelor accesorii acestuia (a contractelor de garantii, inclusiv prelungirea/radierea acestora etc.), inclusiv taxele notariale;
- sumele reprezentand primele de asigurare aferente politelor de asigurare pentru riscuri generale, in conformitate cu valoarea bunurilor acceptate in garantie, pentru care se incheie astfel de politele si/sau cota de prima PAD, avand in vedere ca Banca nu impune incheierea politelor de asigurare cu un anumit prestator de astfel de servicii;
- sumele aferente evaluarii bunurilor imobile/mobile admise in garantie, cu exceptia cazului in care evaluarea se realizeaza de evaluatorii interni ai Bancii.

Dobanzi credite (.pdf)

Comisioane credite (.pdf)

Exemple de calcul(.pdf)