Cadrul legal și reglementări

 

Reglementări specifice CEC Bank

Filmarea, fotografierea sau folosirea imaginii Palatului CEC în scopuri publicitare sau de natură comercială (ori în vederea obținerii de venituri), sunt permise DOAR cu acordul scris al CEC BANK S.A. 

Imaginea Palatului CEC este marca înregistrată și protejată. În calitate de titular al mărcii, CEC BANK S.A. este singură instituție abilitată să utilizeze această imagine și să solicite în justiție repararea prejudiciului suferit că urmare a folosirii neautorizate a mărcii sale de către terți.

De asemenea, întrucât deține drepturi exclusive de utilizare, Banca poate să interzică oricăror entități fotografierea sau folosirea de înregistrări video reprezentând în tot sau în parte Palatul CEC. Totodată, reproducerea artistică a oricăror elemente din interiorul ori din exteriorul clădirii menționate, situată în București, sectorul 3, Calea Victoriei nr. 13, este permisă doar după obținerea acordului prealabil în acest sens. 

Integritate și transparență

Fiind o istituție controlată integral de stat, CEC Bank a aderat la strategia națională anticorupție încă din 2016. 

Implementarea reglementărilor europene și internaționale

 

Directiva revizuită privind plățile electronice a deschis drumul către plăți mai sigure și interconectarea sistemelor financiare. Vezi aici cum este implementată la nivelul CEC Bank.

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, lege care implementează Directiva 95/96/CE, va aducem la cunoștință faptul că, banca în calitate de operator autorizat de date cu caracter personal nr. 1262/2004, prelucrează datele cu caracter personal ale clienților săi în cadrul tranzacțiilor efectuate prin intermediul SWIFT (Society for Worlwide Interbank Financial Telecommunication) în baza nr.758/2004 alocat de ANSPCDP. Totodată, aceste date cu caracter personal ale clienților care beneficiază de serviciile bancare realizate prin intermediul SWIFT sunt transferate în străinătate către centrele operaționale ale SWIFT din SUA sau Belgia, unde pot fi accesate în scopul combaterii terorismului.

 

Baza legală

 

În baza unui protocol încheiat în luna iulie 2007 între Departamentul de Comerț SUA și Comisia Europeană, SWIFT a aderat la principiile de protecție “Safe Harbor”, prin urmare transferurile de date cu caracter personal către Statele Unite ale Americii sunt efectuate în baza acestor principii, prin care se garantează un nivel adecvat de protecție al datelor cu caracter personal transferate în centrul sau operațional din SUA.

Datele prelucrate și transferate în străinătate cu ocazia tranzacțiilor efectuate prin intermediul SWIFT sunt următoarele: nume, prenume ordonator / nume, prenume beneficiar, nr. cont IBAN, scop transfer. Perioada de stocarea a datelor personale este determinată de normele legale aplicabile instituțiilor de credit.

Drepturile persoanelor vizate, în contextul transferurilor internaționale de fonduri prin intermediul SWIFT, conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date sunt: dreptul de acces (art. 13) și dreptul de a modifică datele (art.14).

Pentru orice alte informații în legătură cu acest subiect, te rugăm să ne contactezi.

Termeni și condiții de utilizare a site-ului și a aplicațiilor

Pentru o relație bună cu banca, este important să ne ții la curent ori de câte ori apar modificări ale datelor personale: cum ar fi schimbarea numelui, schimbarea numărului de telefon sau a adresei. De asemenea, banca derulează periodic campanii de actualizare a datelor, pentru a ne asigura că informațiile pe care le avem sunt cele corecte. 

Aceste date ne sunt necesare pentru a-ți oferi în continuare acces la produse și servicii bancare și pentru derularea operațiunilor în bune condiții, inclusiv de securitate.

Poți să-ți actualizezi datele online- click aici sau în orice unitate CEC Bank.

Actualizarea datelor este o obligație legală, conform Legii nr. 129/2019 și Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2019. Modelele de cerere de actualizare a datelor și documentele necesare sunt disponibile aici.

Derularea contractelor de credit

Mai jos găsești o serie de linkuri utile pentru situația în care întâmpini dificultăți în rambursarea creditului și cauți soluții pentru a-ți rezolva problemele financiare.

Dacă întâmpini dificultăți financiare care îți afectează capacitatea de rambursare, restructurarea creditului poate fi soluția pentru reducerea temporară sau permanentă a ratelor. Poți beneficia de o soluție de restructurare a creditului dacă dificultățile financiare prin care treci sunt documentate (eg reducerea veniturilor, divorț, șomaj) și dacă, în urma analizei, rezultă că soluția de restructurare propusă vă va ajuta să rambursați creditul.

Soluții de restructurare

 • perioadă de grație, în care nu veți plăti rate. În cazul creditelor garantate pentru persoane fizice, aveți dreptul la o perioadă de grație în baza condițiilor contractuale. Dobânda acumulată în perioada de grație se va adăuga la soldul creditului.
 • extinderea perioadei de creditare. Ratele se vor împărți pe un număr mai mare de luni, astfel suma lunară de plată va scădea.
 • consolidarea creditelor. Dacă ai mai multe credite în derulare, le poți consolida într-unul singur, cu o perioadă de rambursare mai mare. În plus, dacă creditele au fost contractate la dobânzi mai mari, consolidarea acestora cu o dobândă mai mică poate duce la reducerea sumei totale de plată.
 • re-eșalonarea ratelor. Poți obține soluții customizate de rambursare.

 

CSALB te ajută să soluționezi un eventual litigiu cu Banca în afară instanței, în mod echidistant și rapid.

Date de contact CSALB:

 • Tel: 021 9414 (număr cu tarif normal)
 • www.csalb.ro

Serviciile CSALB:

 • Procedurile de soluționare alternativă a litigiilor/SAL (cu soluție propusă/concilierea sau cu soluție impusă/arbitrajul) sunt gratuite pentru consumatori, iar soluția este pronunțată în maximum 90 de zile.
 • Doar consumatorii persoane fizice pot sesiza CSALB și pot formula/trimite o cerere de soluționare alternativă a unui litigiu cu un comerciant (banca comercială, IFN, casă de amanet, casă de ajutor reciproc etc - adică orice entitate care funcționează pe teritoriul României și a cărei activitate este reglementată, autorizată și supravegheată/ monitorizată de Banca Națională a României).
 • Consumatorii pot apela singuri la serviciile gratuite ale CSALB sau pot fi reprezentați de avocați (în acest caz, onorariul este suportat de consumatori). De asemenea, pot fi reprezentați de asociațiile de protecție a consumatorilor din care fac parte sau de către alte terțe persoane (în ultimul caz fiind necesară și o împuternicire notarială).
 • Consumatorii sunt cei care optează pentru una dintre cele două proceduri administrate de CSALB, proceduri finalizate cu propunerea sau cu impunerea unei soluții (conciliere sau arbitraj). Însă, este necesar că și comercianții să-și dea acordul de intrare într-una dintre aceste proceduri (acestea fiind voluntare).
 • Soluțiile propuse de Conciliatori la CSALB pot fi diferite de sentințele judecătorești. În același timp, implicarea într-o procedură SAL nu exclude posibilitatea ulterioară a consumatorului de a se adresa unei instanțe de judecată.
 • Litigiile în care s-a pronunțat deja o hotarâre judecătorească sau arbitrală definitivă nu vor mai fi examinate de Centrul SAL, dacă speța este identică cu cea din instanță. Dacă, însă, există alte aspecte/cerințe care n-au făcut obiectul dosarului din instanță, atunci consumatorul se poate adresa CSALB. De asemenea, și dacă există un proces pe rol în care nu s-a pronunțat încă o hotărâre, consumatorii se pot adresa Centrului SAL pentru soluționarea pe cale amiabilă.
Despre CSALB:

CSALB (Centrul de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar) este o entitate independentă, apolitică, non profit și de interes public care gestionează infrastructura de soluționare alternativă a litigiilor (SAL) dintre consumatori și instituțiile financiar-bancare.

Examinarea și soluționarea alternativă a litigiilor se realizează de către persoanele înscrise pe Lista Conciliatorilor CSALB - experți în domeniu, cu bună reputație, independenți și imparțiali.

Ce reprezintă darea în plată?

Darea în plată, astfel cum este reglementată de Legea 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, constituie acțiunea prin care se efectuează transferul dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat, de la consumator către creditor, în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar.

 

Cui se adresează legea și ce credite pot fi date în plată?

Pot beneficia de prevederile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite consumatorii care au contractat un credit cu scopul de a achiziționa, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinație de locuință sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puțin un imobil având destinația de locuință.

 • Prin consumator, în baza legislației la care se face referire, se înțelege orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale. De asemenea, consumatorul nu trebuie să fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracțiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită darea în plată.
 • Cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depășea echivalentul în lei al 250.000 euro, suma calculată la cursul de schimb publicat de Banca Națională a României în ziua încheierii contractului de credit.
 • Darea în plată se poate aplica și în cazul în care creditul dat în plată este garantat cu fideiusiunea și/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplătitori. În cazul în care creditul a fost garantat cu două sau mai multe bunuri, dintre care cel puțin un imobil având destinație de locuință, debitorul vă oferi în plata toate bunurile ipotecate în favoarea Băncii.
 • Prevederile legii nu se aplică creditelor acordate prin programul "Prima Casă".

Pe tot parcursul procedurii de dare în plată, respectiv de la data notificării creditorului cu privire la decizia de transmitere a dreptului de proprietate asupra imobilului și până la data stabilită pentru prezentarea la notar în vederea perfectării transferului de proprietate, părțile au posibilitatea de a conveni asupra unor condiții alternative de continuare a relației contractuale.

 

Primul pas: Este darea în plată cea mai bună soluție pentru tine?

Achiziția sau renovarea unui imobil reprezintă o achiziție importantă pentru fiecare dintre noi, necesitând un efort financiar consistent. De aceea, majoritatea creditelor accesate în acest scop au o perioadă de derulare extinsă, de până la 35 de ani. Pe parcursul acestei perioade, te poți regăsi în situații de dificultate financiară, cauzate de:

 • diminuarea venitului personal sau al membrilor familiei
 • probleme medicale sau de invaliditate ale tale sau ale celor apropiați, precum și decesul unui membru al familiei
 • întreruperea activității în muncă sau schimbarea angajatorului
 • alte probleme care pot afecta rambursarea lunară a creditului (creșterea cursului de schimb în cazul în care creditul a fost contractat în valută etc.)

În situația în care te confrunți cu una din situațiile menționate sau asimilabile, iți recomandăm să ne contactezi cât mai curând, întrucât, din experiență, cazurile care se pot soluționa cel mai ușor sunt cele în care clientul anticipează că poate urma un eveniment ce-i va afecta situația veniturilor și alege împreună cu Banca metoda de restructurare a datoriei cea mai potrivită situației sale.

Prin operațiunile de restructurare, Banca va identifica soluții de rambursare avantajoase care să te susțină în perioadele cu probleme și în același timp, să mențină la un nivel acceptabil soldul creditului și nivelul riscului de credit. Pentru aceste operațiuni, Banca va avea nevoie de sprijinul tău privind informații și documente, suport privind modificarea situației de la momentul acordării creditului, precum și privind planurile tale viitoare, ce includ așteptările viitoare legate de venituri.

Printre opțiunile de restructurare, menționam: acordarea de grație parțială sau totală (pentru una sau mai multe componente ale creditului: principal, comision, dobândă, variante combinate ale acestora), prelungirea scadenței finale cu scopul diminuării efortului lunar de plată, alte opțiuni de restructurare ce iți vor fi prezentate pentru a identifica varianta optimă pentru tine.

Totodată, în situația în care Banca a efectuat demersuri în inițierea recuperării prin proceduri de executare silită, iți recomandam, de asemenea, să te prezinți la Banca, în vederea identificării unei soluții de recuperare pe cale amiabilă, reciproc avantajoasă (de exemplu, prin încheierea unui angajament de plată agreat cu tine, simultan cu suspendarea executării silite).

De aceea, având în vedere cele menționate mai sus, în cazul în care te regăsești într-o situație de dificultate financiară ce face imposibilă rambursarea ratelor conform obligațiilor asumate prin contractele încheiate cu Banca sau anticipezi o astfel de situație în viitorul apropiat, te rugam să contactezi unitatea Băncii pentru a identifica împreună o soluție ce vă permite să menții în posesia ta și/sau a familiei tale imobilul ce garantează creditul.

 

Pasul doi: În cazul dării în plată, care sunt etapele procesului de dare în plată?

 

Etapa 1 - Notificarea intenției de dare în plată

În cazul în care, în urma parcurgerii pasului anterior, decizi să continui acțiunea de dare în plată în baza Legii nr. 77/2016, vă fi necesară formularea unei notificări adresată Băncii prin intermediul unui notar public, avocat sau executor judecătoresc, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Data notificării vă fi data primirii și înregistrării acesteia în Bancă.

Întrucât pentru aplicarea dispozițiilor prezentei legi este necesar să se facă îndeplinirea și a prevederilor legale generale transferului de proprietate, este necesar că notificarea să fie însoțită de următoarele documente:

 • extras de carte funciară autentic, care să ateste că nu sunt sarcini în favoarea terților (ex: sechestru, imobilul este închiriat, există un drept de uzufruct, sarcini în favoarea altor creditori);
 • certificat de cazier judiciar din care să rezulte că nu ai fost condamnat pentru infracțiuni în legătură cu creditul pentru care soliciți darea în plată;
 • certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu exista datorii neachitate/restante;
 • adeverință emisa de Asociația de proprietari din care să rezulte că nu sunt datorii locative neachitate/restante;
 • certificatul de performanță energetică.

Notificarea privind darea în plată a imobilului poate fi inițiată atât de împrumutat, cât și de codebitori, garanți personali/ipotecari, dar doar cu acordul expres al împrumutatului sau al succesorilor săi. Notificarea trebuie semnată și de împrumutat atunci când demersurile de dare în plată sunt întreprinse de codebitori, precum și de garanții personali sau ipotecari.

Consimțământul împrumutatului poate fi suplinit printr-o declarație dată în formă autentică.

Etapa 2 - Analizarea solicitării de către Bancă

După primirea notificării, Banca va analiza solicitarea ta, urmând a te contacta pentru a discuta aspectele referitoare la această situație, putând astfel identifica de comun acord posibilități de soluționare a situației cu care te confrunți.

Pentru realizarea dării în plată este necesar să fie îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de Legea nr. 77/2016, precum și condițiile legale pentru realizarea transferului dreptului de proprietate. În caz contrar, Banca se va afla în imposibilitatea de a accepta solicitarea ta.

În ceea ce privește costurile dării în plată, precizam că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016, toate costurile notariale și, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului se vor suporta de către tine. Acestora li se vor adaugă și alte costuri prevăzute de legislația în vigoare în sarcina vânzătorului pentru realizarea transferului de proprietate.

 

Ce se întâmplă după finalizarea deciziei / actului de dare în plată?

La momentul încheierii contractului translativ de proprietate, respectiv de la data pronunțării hotărârii judecătorești definitive, Banca va șterge orice obligație a ta, a codebitorilor și fideiusorilor privind creditul pentru care s-a efectuat darea în plată. Acest eveniment va fi raportat la Biroul de Credit, în conformitate cu prevederile legale.

În acel moment, se transferă definitiv și irevocabil dreptul de proprietate, posesie și folosință, necontestat și necondiționat, liber de sarcini și împreună cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea liberă și neîngrădită a posesiei, eliberat de toate bunurile mobile ale garanților. Imobilul nu poate face obiectul niciunor contracte de închiriere, de comodat sau alte contracte similare. Nicio porțiune a imobilului nu este ocupată de către nicio persoană sau entitate cu sau fară baza legală în acest sens.

Din punct de vedere practic, reprezentantul Băncii merge împreună cu fostul proprietar la imobil, unde se face un proces verbal de predare-primire al imobilului, cu menționarea stării acestuia la data preluării și se predau cheile imobilului. Acesta trebuie în prealabil eliberat de obiectele personale ale fostului proprietar.