Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Ghid privind Darea in Plata

Bun venit pe pagina CEC Bank dedicata operatiunii de Dare in Plata! In cele ce urmeaza, vom parcurge impreuna o prezentare a operatiunii de Dare in Plata, asa cum rezulta aceasta din Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, si vom descoperi pasii ce trebuie efectuati pentru darea in plata, documentele necesare, cat si optiunile pe care le aveti pentru a evita situatia renuntarii la locuinta familiei dumneavoastra.

 

Ce reprezinta Darea in Plata?

Darea in plata, astfel cum este reglementata de Legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, constituie actiunea prin care se efectueaza transferul dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat, de la consumator catre creditor, in vederea stingerii datoriei izvorand din contractul de credit ipotecar.

 

Cui se adreseaza legea si ce credite pot fi date in plata?

Pot beneficia de prevederile Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite consumatorii care au contractat un credit cu scopul de a achizitiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinatie de locuinta sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel putin un imobil avand destinatia de locuinta. 

 • Prin consumator, in baza legislatiei la care se face referire, se intelege orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociaţii, care acţioneaza in scopuri din afara activitaţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.De asemenea, consumatorul nu trebuie sa fi fost condamnat printr-o hotarare definitiva pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care se solicita darea in plata.
 • Cuantumul sumei imprumutate, la momentul acordarii, nu depasea echivalentul in lei al 250.000 euro, suma calculata la cursul de schimb publicat de catre Banca Nationala a Romaniei in ziua incheierii contractului de credit.
 • Darea in plata se poate aplica si in cazul in care creditul dat in plata este garantat cu fideiusiunea si/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplatitori. 
 • In cazul in care creditula fost garantat cu doua sau mai multe bunuri, dintre care cel putin un imobil avand  destinatie de locuinta,debitorul va oferi in plata toate bunurile ipotecate in favoarea Bancii.
 • Prevederiile legii nu se aplica creditelor acordate prin programul "Prima Casa".

Pe tot parcusul procedurii de dare in plata, respectiv de la data notificarii creditorului cu privire la decizia de transmitere a dreptului de proprietate asupra imobilului si pana la data stabilita pentru prezentarea la notar in vederea perfectarii transferului de proprietate, partile au posibilitatea de a conveni asupra unor conditii alternative de continuare a relatiei contractuale.

 

Primul pas: Este darea in plata cea mai buna solutie pentru dumneavoastra?

Achizitia sau renovarea unui imobil reprezinta o achizitie importanta pentru fiecare dintre noi, necesitand un efort financiar consistent. De aceea, majoritatea creditelor accesate in acest scop au o perioada de derulare extinsa, de pana la 35 de ani. Pe parcursul acestei perioade, va puteti regasi in situatii de dificultate financiara, cauzate de:

 • diminuarea venitului dumneavoastra sau al membrilor familiei
 • probleme medicale sau de invaliditate ale dumneavoastra sau ale celor apropiati,precum si decesul unui membru al familiei.
 • intreruperea activitatii in munca sau schimbarea angajatorului
 • alte probleme care pot afecta rambursarea lunara a creditului (cresterea cursului de schimb in cazul in care creditul a fost contractat in valuta, etc)

In situatia in care va confruntati cu una din situatiile mentionate sau asimilabile, va recomandam sa ne contactati cat mai curand, intrucat, din experienta, cazurile care se pot solutiona cel mai usor sunt cele in care clientul anticipeaza ca poate urma un eveniment ce-i va afecta situatia veniturilor si alege impreuna cu Banca metoda de restructurare a datoriei cea mai potrivita situatiei sale.

Prin operatiunile de restructurare, Banca va identifica solutii de rambursare avantajoase care sa va sustina in perioadele cu probleme si in acelasi timp, sa mentina la un nivel acceptabil soldul creditului si nivelul riscului de credit. Pentru aceste operatiuni, Banca va avea nevoie de sprijinul dumneavoastra privind informatii si documente, suport privind modificarea situatiei de la momentul acordarii creditului, cat si privind planurile dumneavoastra viitoare, ce includ asteptarile viitoare legate de venituri.

Printre optiunile de restructurare, mentionam:acordarea de gratie partiala sau totala (pentru una sau mai multe componente ale creditului: principal, comision, dobanda, variante combinate ale acestora), prelungirea scadentei finale cu scopul diminuarii efortului lunar de plata, cat si alte optiuni de restructurare ce va vor fi prezentate pentru a identifica varianta optima pentru dumneavoastra.

Totodata, in situatia in care Banca a efectuat demersuri in initierea recuperarii prin proceduri de executare silita, va recomandam, de asemenea, sa va prezentati la Banca, in vederea identificarii unei solutii de recuperare pe cale amiabila, reciproc avantajoasa (de exemplu prin incheierea unui angajament de plata agreat cu dumneavoastra, simultan cu suspendarea executarii silite).

De aceea, avand in vedere cele mentionate mai sus, in cazul in care va regasiti intr-o situatie de dificultate financiara ce face imposibila rambursarea ratelor conform obligatiilor asumate prin contractele incheiate cu Banca sau anticipati o astfel de situatie in viitorul apropiat, va rugam sa contactati unitatea dumneavoastra pentru a identifica impreuna o solutie ce va permite sa mentineti in posesia dumneavoastra si/sau a familiei dumneavoastra imobilul ce garanteaza creditul.

 

Pasul doi: In cazul darii in plata, care sunt etapele procesului de dare in plata?

Etapa 1 – Notificarea intentiei de dare in plata

In cazul in care, in urma parcurgerii pasului anterior, decideti sa continuati actiunea de dare in platain baza Legii nr. 77/2016, va fi necesara formularea unei notificari adresata Bancii prin intermediul unui notar public, avocat sau executor judecatoresc, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.. Data notificarii va fi data primirii si inregistrarii acesteiain Banca.

 

Intrucat pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi este necesar sa se faca indeplinirea si a prevederilor legale generale transferului de proprietate, este necesar ca notificarea sa fie insotita de urmatoarele documente:

 • Extras de carte funciara autentic, care sa ateste ca nu sunt sarcini in favoarea tertilor (ex: sechestru, imobilul este inchiriat, exista un drept de uzufruct, sarcini in favoarea altor creditori);
 • Certificat de cazier judiciar din care sa rezulte ca nu ati fost condamnat pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care solicitati darea in plata;
 • Certificatul de atestare fiscala din care sa rezulta ca nu exista datorii neachitate/restante;
 • Adeverinta emisa de Asociatia de proprietari din care sa rezulta ca nu sunt datorii locative neachitate/restante;
 • Certificatul de performanta energetica.

 

Notificarea privind darea in plata a imobilului poate fi initiata atat de imprumutat, cat si de codebitori, garanti personali/ipotecari, dar doar cu acordul expres al imprumutatului sau al succesorilor sai. Notificarea trebuie semnata si de imprumutat atunci cand demersurile de dare in plata sunt intreprinse de codebitori, precum si de garantii personali sau ipotecari.

Consimtamantul imprumutatului poate fi suplinit printr-o declaratie data in forma autentica.

 

Etapa 2 – Analizarea solicitarii de catre Banca

Dupa primirea notificarii ,Banca va analiza solicitarea dumneavoastra, urmand a va contacta pentru a discuta aspectele referitoare la aceasta situatie, putand astfel identifica de comun acord posibilitati de solutionare a situatiei cu care va confruntati.

Pentru realizarea darii in plata este necesar sa fie indeplinite cumulativ conditiile prevazute de Legea nr. 77/2016, precum si conditiile legale pentru realizarea transferului dreptului de proprietate, in caz contrar, Banca se va afla in imposibilitatea de a accepta solicitarea dumneavoastra.

In ceea ce priveste costurile darii in plata, precizam ca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016, toate costurile notariale si, dupa caz, ale executorului judecatoresc sau ale avocatului se vor suporta de catre dumneavoastra. Acestora li se vor adauga si alte costuri prevazute de legislatia in vigoare in sarcina vanzatorului pentru realizarea transferului de proprietate.

 

Ce se intampla dupa finalizarea deciziei /actului de dare in plata?

La momentul incheierii contractului translativ de proprietate, respectiv de la data pronuntarii hotararii judecatoresti definitive, Banca va sterge orice obligatie a dumneavoastra, a codebitorilor si fideiusorilor privind creditul pentru care s-a efectuat darea in plata. Acest eveniment va fi raportat la Biroul de Credit, in conformitate cu prevederile legale.

In acel moment, se transfera definitiv si irevocabil dreptul de proprietate, posesie si folosinta, necontestat si neconditionat, liber de sarcini si impreuna cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea libera si neingradita a posesiei, eliberat de toate bunurile mobile ale garantilor. Imobilul nu poate face obiectul niciunor contracte de inchiriere, de comodat sau alte contracte similare. Nicio portiune a imobilului nu este ocupata de catre nicio persoana sau entitate cu sau fara baza legala in acest sens.

Din punct de vedere practic, reprezentantul Bancii merge impreuna cu fostul proprietar la imobil, unde se face un proces verbal de predare-primire al imobilului, cu mentionarea starii acestuia la data preluarii si se predau cheile imobilului. Acesta trebuie in prealabil eliberat de obiectele personale ale fostului proprietar.