Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Afla ce inseamna operatiunea de Dare in Plata si descopera pasii pe care trebui sa-i faci, documentele necesare sau optiunile pe care le ai pentru a nu renunta la locuinta familiei tale.

Darea in plata, astfel cum este reglementata de Legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, constituie actiunea prin care se efectueaza transferul dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat, de la consumator catre creditor, in vederea stingerii datoriei izvorand din contractul de credit ipotecar.

Pot beneficia de prevederile Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite consumatorii care au contractat un credit cu scopul de a achizitiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinatie de locuinta sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel putin un imobil avand destinatia de locuinta.

 • Prin consumator, in baza legislatiei la care se face referire, se intelege orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale. De asemenea, consumatorul nu trebuie sa fi fost condamnat printr-o hotarare definitiva pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care se solicita darea in plata.
 • Cuantumul sumei imprumutate, la momentul acordarii, nu depasea echivalentul in lei al 250.000 euro, suma calculata la cursul de schimb publicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua incheierii contractului de credit.
 • Darea in plata se poate aplica si in cazul in care creditul dat in plata este garantat cu fideiusiunea si/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplatitori. In cazul in care creditul a fost garantat cu doua sau mai multe bunuri, dintre care cel putin un imobil avand destinatie de locuinta, debitorul va oferi in plata toate bunurile ipotecate in favoarea Bancii.
 • Prevederiile legii nu se aplica creditelor acordate prin programul "Prima Casa".

Pe tot parcusul procedurii de dare in plata, respectiv de la data notificarii creditorului cu privire la decizia de transmitere a dreptului de proprietate asupra imobilului si pana la data stabilita pentru prezentarea la notar in vederea perfectarii transferului de proprietate, partile au posibilitatea de a conveni asupra unor conditii alternative de continuare a relatiei contractuale.

Achizitia sau renovarea unui imobil reprezinta o achizitie importanta pentru fiecare dintre noi, necesitand un efort financiar consistent. De aceea, majoritatea creditelor accesate in acest scop au o perioada de derulare extinsa, de pana la 35 de ani. Pe parcursul acestei perioade, te poti regasi in situatii de dificultate financiara, cauzate de:

 • diminuarea venitului personal sau al membrilor familiei
 • probleme medicale sau de invaliditate ale tale sau ale celor apropiati, precum si decesul unui membru al familiei
 • intreruperea activitatii in munca sau schimbarea angajatorului
 • alte probleme care pot afecta rambursarea lunara a creditului (cresterea cursului de schimb in cazul in care creditul a fost contractat in valuta etc.)

In situatia in care te confrunti cu una din situatiile mentionate sau asimilabile, iti recomandam sa ne contactezi cat mai curand, intrucat, din experienta, cazurile care se pot solutiona cel mai usor sunt cele in care clientul anticipeaza ca poate urma un eveniment ce-i va afecta situatia veniturilor si alege impreuna cu Banca metoda de restructurare a datoriei cea mai potrivita situatiei sale.

Prin operatiunile de restructurare, Banca va identifica solutii de rambursare avantajoase care sa te sustina in perioadele cu probleme si in acelasi timp, sa mentina la un nivel acceptabil soldul creditului si nivelul riscului de credit. Pentru aceste operatiuni, Banca va avea nevoie de sprijinul tau privind informatii si documente, suport privind modificarea situatiei de la momentul acordarii creditului, precum si privind planurile tale viitoare, ce includ asteptarile viitoare legate de venituri.

Printre optiunile de restructurare, mentionam: acordarea de gratie partiala sau totala (pentru una sau mai multe componente ale creditului: principal, comision, dobanda, variante combinate ale acestora), prelungirea scadentei finale cu scopul diminuarii efortului lunar de plata, alte optiuni de restructurare ce iti vor fi prezentate pentru a identifica varianta optima pentru tine.

Totodata, in situatia in care Banca a efectuat demersuri in initierea recuperarii prin proceduri de executare silita, iti recomandam, de asemenea, sa te prezinti la Banca, in vederea identificarii unei solutii de recuperare pe cale amiabila, reciproc avantajoasa (de exemplu, prin incheierea unui angajament de plata agreat cu tine, simultan cu suspendarea executarii silite).

De aceea, avand in vedere cele mentionate mai sus, in cazul in care te regasesti intr-o situatie de dificultate financiara ce face imposibila rambursarea ratelor conform obligatiilor asumate prin contractele incheiate cu Banca sau anticipezi o astfel de situatie in viitorul apropiat, te rugam sa contactezi unitatea Bancii pentru a identifica impreuna o solutie ce va permite sa mentii in posesia ta si/sau a familiei tale imobilul ce garanteaza creditul.

Etapa 1 - Notificarea intentiei de dare in plata

In cazul in care, in urma parcurgerii pasului anterior, decizi sa continui actiunea de dare in plata in baza Legii nr. 77/2016, va fi necesara formularea unei notificari adresata Bancii prin intermediul unui notar public, avocat sau executor judecatoresc, cu respectarea conditiilor prevazute de lege. Data notificarii va fi data primirii si inregistrarii acesteia in Banca.

Intrucat pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi este necesar sa se faca indeplinirea si a prevederilor legale generale transferului de proprietate, este necesar ca notificarea sa fie insotita de urmatoarele documente:

 • Extras de carte funciara autentic, care sa ateste ca nu sunt sarcini in favoarea tertilor (ex: sechestru, imobilul este inchiriat, exista un drept de uzufruct, sarcini in favoarea altor creditori);
 • Certificat de cazier judiciar din care sa rezulte ca nu ai fost condamnat pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care soliciti darea in plata;
 • Certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca nu exista datorii neachitate/restante;
 • Adeverinta emisa de Asociatia de proprietari din care sa rezulte ca nu sunt datorii locative neachitate/restante;
 • Certificatul de performanta energetica.

Notificarea privind darea in plata a imobilului poate fi initiata atat de imprumutat, cat si de codebitori, garanti personali/ipotecari, dar doar cu acordul expres al imprumutatului sau al succesorilor sai. Notificarea trebuie semnata si de imprumutat atunci cand demersurile de dare in plata sunt intreprinse de codebitori, precum si de garantii personali sau ipotecari.

Consimtamantul imprumutatului poate fi suplinit printr-o declaratie data in forma autentica.

Etapa 2 - Analizarea solicitarii de catre Banca

Dupa primirea notificarii, Banca va analiza solicitarea ta, urmand a te contacta pentru a discuta aspectele referitoare la aceasta situatie, putand astfel identifica de comun acord posibilitati de solutionare a situatiei cu care te confrunti.

Pentru realizarea darii in plata este necesar sa fie indeplinite cumulativ conditiile prevazute de Legea nr. 77/2016, precum si conditiile legale pentru realizarea transferului dreptului de proprietate. In caz contrar, Banca se va afla in imposibilitatea de a accepta solicitarea ta.

In ceea ce priveste costurile darii in plata, precizam ca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016, toate costurile notariale si, dupa caz, ale executorului judecatoresc sau ale avocatului se vor suporta de catre tine. Acestora li se vor adauga si alte costuri prevazute de legislatia in vigoare in sarcina vanzatorului pentru realizarea transferului de proprietate.

La momentul incheierii contractului translativ de proprietate, respectiv de la data pronuntarii hotararii judecatoresti definitive, Banca va sterge orice obligatie a ta, a codebitorilor si fideiusorilor privind creditul pentru care s-a efectuat darea in plata. Acest eveniment va fi raportat la Biroul de Credit, in conformitate cu prevederile legale.

In acel moment, se transfera definitiv si irevocabil dreptul de proprietate, posesie si folosinta, necontestat si neconditionat, liber de sarcini si impreuna cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea libera si neingradita a posesiei, eliberat de toate bunurile mobile ale garantilor. Imobilul nu poate face obiectul niciunor contracte de inchiriere, de comodat sau alte contracte similare. Nicio portiune a imobilului nu este ocupata de catre nicio persoana sau entitate cu sau fara baza legala in acest sens.

Din punct de vedere practic, reprezentantul Bancii merge impreuna cu fostul proprietar la imobil, unde se face un proces verbal de predare-primire al imobilului, cu mentionarea starii acestuia la data preluarii si se predau cheile imobilului. Acesta trebuie in prealabil eliberat de obiectele personale ale fostului proprietar.